"mortar" translation into Polish

EN

"mortar" in Polish

EN mortar
volume_up
{noun}

1. general

mortar (also: ground, plaster, seasoning)
You do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nie dochodzi się do innowacji poprzez większą ilość struktur, więcej cegieł i zaprawy.
mortar
With arms, arms for Zimbabwe, small arms, grenades and mortars.
Bronią, bronią dla Zimbabwe, drobną bronią, granatami i moździerzami.

2. construction

mortar (also: muck)

Synonyms (English) for "mortar":

mortar

Context sentences for "mortar" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nie dochodzi się do innowacji poprzez większą ilość struktur, więcej cegieł i zaprawy.
EnglishNot all local businesses serve their customers from a brick-and-mortar storefront.
Nie wszystkie firmy obsługują klientów w konkretnej siedzibie.
EnglishThough thou shouldest bray a fool in a mortar with a pestle along with bruised grain, Yet will not his foolishness depart from him.
Choćbyś głupiego i w stępie między krupami stąporem stłukł, nie odejdzie od niego głupstwo jego.
EnglishWe hate this mortar, to stand hours and hours.
Nie znosimy tych moździerzy - godziny stania.
EnglishDraw thee water for the siege; strengthen thy fortresses; go into the clay, and tread the mortar; make strong the brickkiln.
Naczerpaj sobie wody do oblężenia, zmacniaj twierdze twoje, wleź w błoto, i depcz glinę, oprawiwszy cegielnicę;
EnglishOn substance, the Commission proposals allow for discrimination against online retailers who do not have a bricks-and-mortar shop.
W gruncie rzeczy wnioski Komisji pozwalają na dyskryminację detalicznej sprzedaży on-line, która nie jest prowadzona w fizycznym sklepie.
EnglishWe sympathise deeply with the population of places like Sderot and Ashkelon who live in daily fear of new mortar attacks.
Jesteśmy myślami z tymi, którzy zamieszkują okolice Sderot i Aszkelon, a którzy z dnia na dzień żyją w strachu przed kolejnymi ostrzałami moździerzowymi.
Englishsay unto them that daub it with untempered [mortar], that it shall fall: there shall be an overflowing shower; and ye, O great hailstones, shall fall; and a stormy wind shall rend it.
Mówże do tych, którzy ją tynkują wapnem nieczynionem: Upadnie to, przyjdzie deszcz gwałtowny, a wy, kamienie gradowe
EnglishWhen you checkout at brick-and-mortar stores that accept Google Wallet, you can pay quickly just by tapping your phone at the point of sale.
Podczas dokonywania płatności w sklepach fizycznych akceptujących Portfel Google możesz szybko zapłacić, po prostu przykładając telefon do czytnika w punkcie sprzedaży.
EnglishTake great stones in thy hand, and hide them in mortar in the brickwork, which is at the entry of Pharaoh's house in Tahpanhes, in the sight of the men of Judah;
Nabierz w ręce swe kamieni wielkich, a skryj je w glinę w cegielnicy, która jest przed bramą domu Faraonowego w Tachpanches, przed oczyma mężów Judzkich;
EnglishBecause, even because they have seduced my people, saying, Peace; and there is no peace; and when one buildeth up a wall, behold, they daub it with untempered [mortar]:
Przeto, przeto mówię, że w błąd wprowadzili lud mój, mówiąc: Pokój, choć nie było pokoju; jeden zaiste zbudował ścianę glinianą, drudzy ją tynkowali wapnem nieczynionem.
Englishand they made their lives bitter with hard service, in mortar and in brick, and in all manner of service in the field, all their service, wherein they made them serve with rigor.
I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.
EnglishA manufacturer is free to impose criteria on distributors for selling his goods on line in the same way as he is free to do so for sales in brick-and-mortar shops.
Producent może narzucić dystrybutorom kryteria w zakresie sprzedaży swoich towarów za pośrednictwem Internetu, tak samo jak może uczynić to w przypadku sprzedaży w sklepach fizycznych.
EnglishThus will I accomplish my wrath upon the wall, and upon them that have daubed it with untempered [mortar]; and I will say unto you, The wall is no more, neither they that daubed it;
A gdy wykonam popędliwość moję nad tą ścianą, i nad tymi, którzy ją tynkowali wapnem nieczynionem, rzekę do was: Niemasz już onej ściany, niemasz i tych, którzy ją tynkowali,
EnglishI have raised up one from the north, and he is come; from the rising of the sun one that calleth upon my name: and he shall come upon rulers as upon mortar, and as the potter treadeth clay.
Wzbudzę od północy lud, ten przyciągnie; i od wschodu słońca, ten wzywać będzie imienia mego; oborzy się na książąt jako na błoto, a podepcze ich, jako garncarz glinę.