"motor" translation into Polish

EN

"motor" in Polish

PL

"motor" in English

EN motor
volume_up
{noun}

1. general

motor (also: engine, motorbike, mainspring)
And this is our project for Ford Motor Company. It's the revitalization of the River Rouge in Dearborn.
A to nasz projekt dla firmy Ford Motor, to odtworzenie River Rouge w Dearborn.
I literally grew up with the Ford Motor Company.
Dosłownie dorastałem z firmą Ford Motor Company.
Trafikförsäkringsföreningen Swedish Motor Insurers Post address Box 24035 SE - 104 50 Stockholm
Trafikförsäkringsföreningen Swedish Motor Insurers Post address Box 24035 SE - 104 50 Stockholm
motor (also: engine)
The motor in your brain begins to crank, and you want this person.
Odpala silnik w głowie i pragniesz tej osoby.
Because technically I've got motors; I've got wheels -- I'm a motor vehicle. ~~~ I don't look like a motor vehicle.
Mam silnik i koła - jestem pojazdem silnikowym, chociaż na to nie wyglądam.
What we do is make a very simple electric motor.
Można też zrobić prosty silnik elektryczny.

2. British English

motor (also: automobile, motor car, motorcar)
volume_up
automobil {m} [oldfsh.]

Synonyms (English) for "motor":

motor

Synonyms (Polish) for "motor":

motor

Context sentences for "motor" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe pressure of international competition in the motor industry is very strong.
Presja międzynarodowej konkurencji w branży motoryzacyjnej jest bardzo silna.
EnglishYears ago, motor manufacturers themselves made a commitment to reduce emissions.
Wiele lat temu sami producenci pojazdów podjęli zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishMore than 80% of the world's top-of-the-range motor cars come from Europe.
Ponad 80% najlepszych samochodów osobowych świata produkowanych jest w Europie.
EnglishStatutory markings for two- or three-wheel motor vehicles (codified version) (
Ustawowe oznaczenia dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (
EnglishThe fact that the motor industry in Europe has a strategic problem is one thing.
To, że przemysł samochodowy w Europie ma problem strategiczny, to jedno.
EnglishAs we all know, the motor vehicle sector is and remains a challenge in the negotiations.
Jak wszyscy wiemy, sektor motoryzacyjny stanowi w procesie negocjacyjnym wyzwanie.
EnglishOn the matter itself, the European motor industry is not on a medical drip.
Wracając do meritum, europejski przemysł samochodowy nie jest na kroplówce.
EnglishWe have a decided overcapacity in motor vehicles in the European Union.
Mamy znaczną nadwyżkę mocy produkcyjnych pojazdów silnikowych w Unii Europejskiej.
EnglishWe know that these children are quicker at thinking than in their motor skills.
Wiemy, że te dzieci mają lepiej rozwinięte zdolności rozumowania niż zdolności motoryczne.
EnglishSo within the motor, we have three Hall sensors, so we know exactly where the wing is.
Wewnątrz są trzy hallotrony, dzięki tym czujnikom wiemy gdzie są skrzydła.
EnglishSecondly, the motor industry financial institutions must be safeguarded.
Po drugie, chronione muszą być instytucje finansowe przemysłu samochodowego.
EnglishHowever globalism is deluded in believing that economics is the motor behind civilisation.
Złudzeniem globalizmu jest pomysł, że ekonomia może być motorem cywilizacji.
EnglishThat is a target that the whole of the motor industry is working on at the moment.
Jest to cel, nad którym pracuje obecnie cały przemysł samochodowy.
EnglishThe European motor industry employs 12 million people directly and indirectly.
Europejska branża motoryzacyjna daje zatrudnienie, bezpośrednio i pośrednio, 12 milionom ludzi.
EnglishLet me be clear: the motor industry is entirely responsible for this Commission proposal.
Będę szczera: przemysł samochodowy ponosi pełną odpowiedzialność za ten wniosek Komisji.
EnglishEfforts to achieve that can make the motor industry considerably stronger in the future.
Wysiłki te mogą znacznie wzmocnić przemysł motoryzacyjny w przyszłości.
EnglishAsk the motor car industry how it will prosper if securitisation is snuffed out.
Zapytajcie przemysł motoryzacyjny, jak będzie funkcjonował, gdy sekurytyzacja zostanie zdławiona.
EnglishProtecting their lives represents a major challenge for the motor vehicle industry.
Ochrona ich życia to duże wyzwanie dla przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishBy and large, however, the motor industry's banks have been left out.
Jednakże w większości banki przemysłu motoryzacyjnego zostały pominięte.