EN nail
volume_up
{noun}

1. general

nail (also: claw)
nail (also: fingernail)
Uncommon: changes in nail pigmentation or discoloration of nail bed
Niezbyt często: zmiany wybarwienia paznokci oraz odbarwienie łożyska paznokcia
Bullous eruption, dermatitis, erythematous rash, nail disorder, scaly skin
Wykwity pęcherzowe, zapalenie skóry, wysypka rumieniowa, choroby paznokci, łuskowata skóra
Pruritus Acne Nail disorder Dry skin Exfoliative Dermatitis
Świąd Trądzik Zaburzenia paznokci Suchość skóry Złuszczające zapalenie skóry
nail

2. technology

nail
The Court's decision is yet another European nail in the coffin of British liberties.
Decyzja Trybunału to kolejny gwóźdź do trumny brytyjskich wolności.
And I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a throne of glory to his father's house.
I wbiję go jako gwóźdź na miejscu pewnem, a będzie stolicą chwały domu ojca swego.
I suppose, as Mark Twain once observed, that if all that you have is a hammer, everything starts to look like a nail.
Jak zauważył kiedyś Mark Twain, jeśli masz w ręku młotek, to wszystko zaczyna przypominać gwóźdź.

Context sentences for "nail" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDermatitis; Rash erythematous (G3/ 4: < 1 %); Nail discolouration; Onycholysis (G3/ 4:
< 1 %); odbarwienie paznokci; oddzielanie się płytki paznokciowej od łożyska (G3/ 4:
EnglishDermatitis; Rash erythematous (G3/ 4: < 1 %); Nail discolouration; Onycholysis (G3/ 4:
%); oddzielanie się płytki zmiany w obrębie paznokci paznokciowej od łożyska (G3/ 4:
EnglishUncommon: changes in nail pigmentation or discoloration of nail bed
Niezbyt często: zmiany wybarwienia paznokci oraz odbarwienie łożyska paznokcia
EnglishUncommon: rash and pruritus Rare: nail and skin pigmentation, urticaria and sweating
Niezbyt często: wysypka i świąd Rzadko: pokrzywka, przebarwienia paznokci i skóry, potliwość
EnglishBullous eruption, dermatitis, erythematous rash, nail disorder, scaly skin
Wykwity pęcherzowe, zapalenie skóry, wysypka rumieniowa, choroby paznokci, łuskowata skóra
EnglishWe need to nail our colours to the mast of a global carbon budget.
Musimy umocować nasz sztandar na maszcie globalnego bilansu emisji dwutlenku węgla.
EnglishI honestly believe that the Presidency's answer hit the nail on the head.
Szczerze sądzę, że odpowiedź prezydencji trafia w samo sedno problemu.
EnglishIn my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
Moim zdaniem pan Daul na początku debaty trafił w samo sedno.
EnglishIt is best to use your thumb rather than your nail as it could break.
Najlepiej używać kciuka, a nie paznokcia, ponieważ może się złamać.
EnglishTurkey must nail its colours to the mast and put its weight fully behind the Nabucco project.
Turcja musi ujawnić swoje zamiary i w pełni wesprzeć projekt Nabucco.
EnglishPruritus Acne Nail disorder Dry skin Exfoliative Dermatitis
Świąd Trądzik Zaburzenia paznokci Suchość skóry Złuszczające zapalenie skóry
English(including cellulitis and impetigo), superficial fungal infections (including skin, nail and foot) Me
stawów, zakażenia ran, zakażenia skóry (w tym zapalenie tkanki łącznej i liszajec), z
EnglishErythematous or maculopapular rash Urticaria Skin, hair, beard and nail discolorations
Wysypka rumieniowata lub grudkowo- plamkowa Pokrzywka Utrata barwy skóry, włosów, zarostu i paznokci
EnglishSkin and Subcutaneous Tissue Disorders: folliculitis, nail disorder, pruritus,
Zaburzenia Skóry i tkanki podskórnej: zapalenie mieszków włosowych, zaburzenie płytek paznokciowych, świąd
EnglishAnd you can drill, cut, nail, screw paint and replace, with a minimum of cost.
Przyniosło to jeszcze trzecią, niespodziewaną korzyść.
EnglishFor these countries, the crisis was the last nail in the coffin.
Dla tych krajów kryzys stał się ostatnim gwoździem do trumny.
English(HU) 'He that is good with a hammer tends to think everything is a nail' goes the saying.
(HU) Przysłowie głosi, że "Temu, kto dobrze posługuje się młotem, wydaje się, że wszystko jest gwoździem”.
EnglishColitis (inflammation of the colon), hepatitis and skin, hair, beard and nail discolorations.
Colitis (zapalenie jelita grubego), zapalenie wątroby i utrata barwy skóry, włosów, zarostu i paznokci.
English(HU) The multitude of proposed amendments included a textual amendment which hit the nail on the head.
(HU) Wśród wielu proponowanych poprawek znalazła się poprawka redakcyjna, która trafiła w sedno.
EnglishAnd our nail has been a 19th- and 20th-century industrial-era model of success.
Byłem również dziwnym studentem ekonomii.