"nigh" translation into Polish

EN

"nigh" in Polish

PL

EN nigh
volume_up
{adjective}

1. poetic

nigh
volume_up
rychły {adj. m} [poet.]

Synonyms (English) for "nigh":

nigh

Context sentences for "nigh" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Naomi said unto her, The man is nigh of kin unto us, one of our near kinsmen.
Nadto jeszcze rzekła Noemi: Ten mąż jest powinowatym naszym, i z pokrewnych naszych.
EnglishWhen thou drawest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.
Gdy przyciągniesz do jakiego miasta, abyś go dobywał, poczęstujesz je pokojem.
Englishand he came and preached peace to you that were far off, and peace to them that were nigh:
I przyszedłszy opowiedział pokój wam, którzyście dalekimi i którzyście bliskimi.
EnglishThey draw nigh that follow after wickedness; They are far from thy law.
Przybliżają się, którzy naśladują złości, ci, którzy się od zakonu twego oddalili.
EnglishThere shall no evil befall thee, Neither shall any plague come nigh thy tent.
Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego.
EnglishFor my soul is full of troubles, And my life draweth nigh unto Sheol.
Niech przyjdzie przed oblicze twoje modlitwa moja; nakłoń ucha twego do wołania mego.
EnglishNow the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying,
A gdy się przybliżał czas śmierci Dawidowej, rozkazał Salomonowi, synowi swemu, mówiąc:
EnglishJehovah is nigh unto them that are of a broken heart, And saveth such as are of a contrite spirit.
Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich.
EnglishRemove thy way far from her, And come not nigh the door of her house;
Oddal od niej drogę twoję, a nie przybliżaj się ku drzwiom domu jej.
EnglishNow the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
A przybliżało się święto przaśników, które zowią wielkanocą.
EnglishAnd it shall be, when ye draw nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people,
A gdy się przybliżać będziecie ku potykaniu, wystąpi kapłan, i przemówi do ludu.
EnglishAnd it came to pass, as he drew nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:
I stało się, gdy się on przybliżał do Jerycha, ślepy niektóry siedział podle drogi, żebrząc.
EnglishAnd they drew nigh unto the village, whither they were going: and he made as though he would go further.
I przybliżył się ku miasteczku, do którego szli, a on pokazywał, jakoby miał dalej iść.
Englishand heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.
I uzdrawiajcie niemocnych, którzy by w niem byli, a mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
EnglishAnd when he drew nigh, he saw the city and wept over it,
A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, płakał nad niem, mówiąc:
EnglishBut now in Christ Jesus ye that once were far off are made nigh in the blood of Christ.
Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową,
EnglishNow his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing.
Ale starszy syn jego był na polu; a gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce;
EnglishAnd it was so, that, when any man came nigh to do him obeisance, he put forth his hand, and took hold of him, and kissed him.
A gdy kto przystąpił, i ukłonił mu się, ściągnął rękę swą, a ująwszy go, całował go.
EnglishA thousand shall fall at thy side, And ten thousand at thy right hand; [But] it shall not come nigh thee.
Padnie po boku twym tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej; ale się do ciebie nie przybliży.
EnglishAnd Jesus departed thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and he went up into the mountain, and sat there.
A Jezus poszedłszy stamtąd, przyszedł nad morze Galilejskie, a wstąpiwszy na górę, siedział tam.