"nip" translation into Polish

EN

"nip" in Polish

volume_up
nip {noun}
PL
PL

"NIP" in English

volume_up
NIP [abbreviation]

EN nip
volume_up
{noun}

nip (also: gulp, sip, slug, swallow)

Context sentences for "nip" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is time to nip this tendency in the bud: to stop it ab ovo.
Czas, by stłumić tę tendencję w zarodku: powstrzymać ją ab ovo.
EnglishThere is a need to invest in the development of computer systems which will effectively nip such things in the bud.
Niezbędne jest dokonanie inwestycji w opracowanie systemów komputerowych, które skutecznie zdusiłyby taką możliwość w zarodku.
EnglishThe Balkan war should have been the last, and I think it is up to us to nip the conflict in the South Caucasus in the bud.
Wojna na Bałkanach powinna być ostatnia i uważam, że od nas zależy zduszenie w zarodku konfliktu w południowej części Kaukazu.
EnglishThe Turkish Government is attempting to nip criticism in the bud by taking reprisals against hostile journalists and media organisations.
Rząd Turcji próbuje tłumić krytykę w zarodku, stosując środki odwetowe wobec wrogich dziennikarzy i organizacji medialnych.
EnglishNip and tuck till crack of doom.
Englishto nip sth in the bud
EnglishThese entities are required to apply for a NIP tax identification number (by submitting a NIP -1 or NIP -2 form), if they do not have one already.
Ww. podmioty są obowiązane do złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP (na formularzu NIP -1 lub NIP -2), jeżeli go nie posiadają.
English. - Mr President, my friends in the new NIP Party in Romania were furious when they learned about the expulsion of thousands of Romanians from Italy.
w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Moi przyjaciele z rumuńskiej partii NIP byli oburzeni, gdy dowiedzieli się o wydaleniu tysięcy Rumunów z Włoch.