"off" translation into Polish

EN

"off" in Polish

volume_up
off {noun}
PL
volume_up
off {adj.}
volume_up
off {adv.}
volume_up
off {prp.}
PL

EN off
volume_up
{noun}

1. "the off of race", colloquial

off (also: start)
We have seen how slow the EU ETS carbon market has been to get off the ground and how badly the carbon price has been thrown off course by the economic crisis.
Mogliśmy zaobserwować, jak powolny był start unijnego rynku handlu uprawnieniami do emisji i jak ogromny wpływ na cenę emisji miał kryzys gospodarczy.
From an evolutionary point of view, you and I are like the booster rockets designed to send the genetic payload into the next level of orbit and then drop off into the sea.
Z ewolucyjnego punktu widzenia jesteśmy jak silnik startowy, który ma wysłać genetyczny ładunek na następny poziom orbity, a następnie spaść morza.

Context sentences for "off" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishA political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)
W kierunku rozwiązania politycznego kwestii piractwa u wybrzeży Somalii (debata)
EnglishThe people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Ludzi zwodzono obietnicami już nazbyt długo, a teraz niezbędne jest działanie.
EnglishThe powder is a white to off-white cake and the solvent is a colourless liquid.
Proszek jest białą lub niemal białą masą, a rozpuszczalnik to bezbarwny płyn.
EnglishThe powder containing the active substance is granular and white to off-white.
Substancja czynna jest białym lub prawie białym proszkiem w postaci granulatu.
EnglishBut thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with thine anointed.
Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni.
EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.
EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
EnglishBefore "Jurassic Park," there was no science for how skin hung off of muscle, right?
Przed Parkiem Jurajskim nie było badań o tym jak skóra trzyma się mięśni, prawda?
EnglishThey are killing off the sick banks that have suffered the excesses of speculation.
Teraz w USA dobijają "chore” banki, które ucierpiały z powodu nadmiaru spekulacji.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishIt is not time off, it is not holiday; this is work that people are doing.
To nie czas wolny, to nie wakacje; ludzie w tym czasie wykonują konkretną pracę.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Przez ostatnich 45 lat utrzymywał się on na stałym poziomie, z lekkim spadkiem o 14%.
EnglishWhat AMMONAPS looks like and contents of the pack AMMONAPS granules are off-white.
Jak wygląda AMMONAPS i co zawiera opakowanie Granulat AMMONAPS jest koloru białawego.
EnglishCutting off internet access is a disproportionate measure in view of the objectives.
Odcinanie dostępu do Internetu to środek niewspółmierny w świetle przyjętych celów.
EnglishThou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
EnglishDedan, and Tema, and Buz, and all that have the corners [of their hair] cut off;
Dedana i Temę, i Buzę, i wszystkich, którzy mieszkają w ostatnich kątach:
EnglishThe European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.