"old boy" translation into Polish

EN

"old boy" in Polish

EN old boy
volume_up
{noun}

1. education, British English

old boy (also: former pupil)
volume_up
absolwent {m} (szkoły średniej)

Synonyms (English) for "old boy":

old boy
English

Similar translations for "old boy" in Polish

old adjective
boy noun

Context sentences for "old boy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVishna was a 4-year-old boy when I met him who was born in a Cambodian prison in Kandal Province.
Vishna miał cztery lata, kiedy go spotkałam. ~~~ Urodził się w kambodżańskim więzieniu, w prowincji Kandal.
EnglishNow, I was just a little eight-year-old boy that day when my mama put me out of the car in that hot Texas cotton field.
Miałem tego dnia tylko osiem lat, gdy mama wysadziła mnie z samochodu na tym gorącym texańskim polu bawełny.
EnglishHe was a 12-year-old boy who had stolen a bicycle.
Był dwunastolatkiem, który ukradł rower.
EnglishThe team leader was Girish Wagh, a 34 year-old boy in [unclear]. ~~~ And the Nano team average age was just 27 years.
Liderem zespołu był Girsh Wagh, 34 letni chłopak w [niezrozumiałe] A przeciętny wiek w zespole Nano to tylko 27 lat.
EnglishBut who was the better man, old boy?
Ale kto był lepszym człowiekiem, stary kolego?
EnglishIn Burundi I walked into a prison and it wasn't a 12-year-old boy, it was an 8-year-old boy for stealing a mobile phone.
Weszłam do więzienia w Republice Burundi i nie było tam 12-letniego chłopca, ale był ośmiolatek za kradzież telefonu komórkowego.
EnglishThat three-year-old boy is still part of you.
EnglishThis is a 15 year-old boy.
EnglishThis is the first experiment that we did -- eight year-old boy on your right teaching his student, a six year-old girl, and he was teaching her how to browse.
To był nasz pierwszy eksperyment -- ośmiolatek po prawej uczy sześciolatkę korzystania z przeglądarki internetowej.
EnglishHe's a 4-year-old boy.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a 14-year-old boy in Hakkari was beaten into a coma by a SWAT team policeman.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! W Hakkari 14-letni chłopiec został pobity do utraty przytomności przez policjanta z zespołu SWAT.
EnglishThey'd often send an eight year old boy all the way on this trudge to the market town to get that information and come back, then they'd load the cart.
Często wysyłali 8 letniego chłopca na ten długi marsz do miasta po to aby zdobył informacje i wrócił. ~~~ Wtedy załadowywali towar.
EnglishLarry Youngblood served eight years of a 10 and half year sentence in Arizona for the abduction and repeated sodomizing of a 10 year old boy at a carnival.
Larry Youngblood odsiedział 8 lat z 10,5 letniego wyroku w Arizonie za uprowadzenie i wielokrotną sodomię popełnioną na 10-letnim chłopcu podczas karnawału.
English(EL) Mr President, Greek society abhors violence and that is precisely why it was so shocked by the murder of a fifteen-year-old boy by a policeman.
(EL) Panie przewodniczący! Społeczeństwo greckie brzydzi się przemocą i właśnie dlatego było tak zaszokowane informacją o zabiciu przez policjanta tego piętnastolatka.
English(EL) Mr President, I should like from this tribune to express my indignation and distress at the murder of a fifteen-year-old boy by a policeman in Athens.
(EL) Panie przewodniczący! Chciałabym z tej mównicy wyrazić swoje oburzenie oraz rozpacz spowodowane zamordowaniem przez policjanta w Atenach piętnastoletniego chłopca.
EnglishHe was the kind of kid who parents would have to wonder, "What is this 16-year-old boy doing with these 12-year-old boys?"
To był taki dzieciak, że rodzice się zastanawiali: „Co ten 16-letni chłopak robi z tymi 12-letnimi chłopcami?” I faktycznie dużo czasu spędzał na kombinowaniu.
English(Applause) I remember asking a nine-year-old boy, I asked a nine-year-old boy, "What would life be like for you, if you didn't have to adhere to this man box?"
że w porządku jest przyjaźnić się z kobietą i nic więcej, że to w porządku być sobą, że moje wyzwolenie, jako mężczyzny, jest powiązane z twoim wyzwoleniem jako kobiety.
EnglishLet me start by with a farewell letter written by a 14-year-old boy, Robert Reinhard, in 1943 before his deportation to Auschwitz from a German children's home.
Pragnę zacząć od listu pożegnalnego napisanego przez 14-letniego chłopca, Roberta Reinharda, w 1943 roku, przed wywiezieniem go do Auschwitz z niemieckiego domu dziecka.
EnglishAt the moment, we know that eight people have died, among them two pregnant women and a twelve year-old boy, more than 250 have been injured and 80% of houses are affected.
Na tę chwilę wiemy, że osiem osób zmarło, wśród nich dwie ciężarne kobiety i 12-letni chłopiec, ponad 250 osób zostało rannych, a szkody powstały w 80% domów.
EnglishIn the Rwanda Children's Museum, there is a photograph of a 10-year-old boy and the Children's Museum is commemorating the lives that were lost in the Rwandan genocide where a million people died.
W Muzeum Dzieci w Rwandzie jest zdjęcie 10 letniego chłopca, to muzeum upamiętnia zabitych podczas ludobójstwa, milion osób straciło wtedy życie.