"old-fashioned" translation into Polish

EN

"old-fashioned" in Polish

EN old-fashioned
volume_up
{adjective}

old-fashioned (also: artisanal, conventional, traditional)
They did not like 'traditional rosé' exactly for the reason you said - that it was a bit old fashioned.
Nie podobało im się oznakowanie "wino różowe tradycyjne” dokładnie z przyczyn przez państwa wspomnianych - jest ono nieco staroświeckie.

Synonyms (English) for "old-fashioned":

old-fashioned

Similar translations for "old-fashioned" in Polish

old adjective
to fashion verb
fashion noun

Context sentences for "old-fashioned" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMiddle-aged guys, fancy suits...... bad, old-fashioned dancing.
W średnim wieku, garniturki...... fatalnie podrygują.
EnglishThat looks like an old-fashioned thermonuclear warhead.
To wygląda jak starodawna głowica nuklearna.
EnglishThis was, in fact, the last chance before REACH to ban chemicals in the old-fashioned way.
Mieliśmy bowiem ostatnią szansę wprowadzenia zakazu dotyczącego tych chemikaliów w dawny sposób, przed wejściem w życie rozporządzenia REACH.
EnglishIt's only Western Europe that has retained its secularism, which is now beginning to look rather endearingly old-fashioned.
Tylko zachodnia Europa zachowała swój sekularyzm, co obecnie zaczyna wyglądać raczej rozbrajająco staroświecko.
EnglishWomen in Roma communities, which have old-fashioned structures, are often in a particularly poor situation.
Kobiety w społecznościach romskich, charakteryzujących się staromodnymi strukturami, znajdują się często w szczególnie złej sytuacji.
EnglishHigh falls, they're old fashioned stunts.
EnglishIt was confirmation of the EU's inability to overcome a stupid, old-fashioned, nation-based security approach.
Było to potwierdzenie niemożności pokonania przez UE głupiego, przestarzałego i opartego na kryterium narodowym podejścia do bezpieczeństwa.
EnglishIt's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.
EnglishVirtue is an old-fashioned word.
EnglishThis message, this word, can come out that this is not an old-fashioned way of doing business; it's a brilliant way of saving your child's life.
Trzeba uświadomić kobietom, że karmienie piersią nie jest przeżytkiem, ale wspaniałym sposobem, by ocalić życie dziecka.
EnglishNevertheless the widespread use of digital cameras has been the direct cause of thousands of job losses in the industry producing films for 'old-fashioned' cameras.
Wszakże rozpowszechnienie aparatów cyfrowych jest bezpośrednią przyczyną utraty tysięcy miejsc pracy w branży produkcji klisz do "dawnych” aparatów.
EnglishBecause where we have a surplus of technology in the cybersecurity industry, we have a definite lack of -- call me old-fashioned -- human intelligence.
Ponieważ gdy mamy nadmiar technologii w przemyśle związanym z bezpieczeństwem w sieci, mamy zdecydowany niedobór - nazwijcie mnie staromodnym - ludzkiej inteligencji.
EnglishThis is because some political forces and some business groups are still stuck in an old-fashioned perception that having children is exclusively women's work.
Dzieje się tak dlatego, że niektóre siły polityczne i niektóre grupy przedsiębiorców nadal tkwią w staromodnym przekonaniu, że wychowywanie dzieci jest wyłącznie zadaniem kobiet.
EnglishThis dispels any problems or doubts whatsoever in this area, which is why I do not understand what these problems could be, unless it is a question of old-fashioned ideological exploitation.
W ten sposób rozwiewamy wszelkie problemy oraz wszelkie wątpliwości w tym obszarze, i dlatego nie rozumiem, jakie to mogłyby być problemy, chyba że chodzi o ideologiczny wyzysk w starym stylu.