"optical" translation into Polish

EN

"optical" in Polish

EN optical
volume_up
{adjective}

optical
volume_up
optyczny {adj. m}
And it is an optical cue that there's carrion on the bottom of the ocean.
A to jest sygnał optyczny, który oznacza, że na dnie oceanu jest padlina.
The PTZ camera provides 18x optical and 12x digital zoom with autofocus.
Kamera PTZ jest wyposażona w 18-krotny zoom optyczny i 12-krotny zoom cyfrowy z autofokusem.
Optical methods are not reliable for coagulation assays in the presence of Oxyglobin.
Metody optyczne pomiaru krzepliwości nie są wiarygodne w obecności preparatu Oxyglobin.
optical (also: visual)
volume_up
wizualny {adj. m}

Synonyms (English) for "optical":

optical
optic

Context sentences for "optical" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOptical methods are not reliable for coagulation assays in the presence of Oxyglobin.
Metody optyczne pomiaru krzepliwości nie są wiarygodne w obecności preparatu Oxyglobin.
EnglishIn addition, the Minister is responsible for the control of the production of optical carriers.
Do jego kompetencji należy ponadto kontrola produkcji nośników optycznych.
EnglishAnd for a long time, even after it was documented, it was thought to be some kind of optical illusion.
Długo po tym, gdy zjawisko zostało udokumentowane, myślano, że to złudzenie optyczne.
EnglishDespite the high costs, the provision of optical fibre networks should, in my opinion, be encouraged.
Mimo wysokich kosztów, moim zdaniem należy zachęcać do tworzenia sieci światłowodowych.
EnglishAnd he got me challenged to figure out an optical illusion room.
Rzucił mi wyzwanie, miałam opracować salę złudzeń optycznych.
EnglishI just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.
Mam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.
EnglishAnd using both this technique and other optical techniques, we think we can make those diagnostics.
I używając tej techniki, oraz innych technik optycznych, myślimy, że możemy przeprowadzić taką diagnozę.
EnglishAll references are erased, leaving only an optical whiteout and white noise of the pulsing nozzles.
Tracimy wszystkie punkty odniesienia pozostajemy w optycznej próżni, z białym szumem z pulsujących głowic.
EnglishThat's exactly what I do -- optical mind control.
Dokładnie to właśnie robię - optyczna kontrola nad umysłem.
EnglishWe then use optical sorting to color sort this material.
Następnie optycznie sortujemy po kolorze.
EnglishYossi Vardi: This is one of the most popular viral advertisement of last year, known as the optical inch by Philips.
Yossi Vardi: W zeszłym roku była to jedna z najpopularniejszych reklam w internecie, "efekt dodatkowego cala od Philipsa".
EnglishThis is an optical lure that I've used.
To jest przynęta optyczna, której użyłam.
EnglishThat's using a technology called OCR, for optical character recognition, which takes a picture of text and tries to figure out what text is in there.
Używa do tego technologii OCR, rozpoznającej pismo i tekst, która ze zdjęcia próbuje odczytać tekst.
EnglishThis is a kind of optical deal, right?
EnglishThey provide full frame rate video in resolutions up to HDTV 720p and with optical zoom up to 29x.
Udostępniają one obraz wideo z pełną liczbą klatek na sekundę, o jakości HDTV 720p z zoomem optycznym 18 x lub o rozdzielczości D1 z zoomem optycznym 29 x.
Englishoptical character recognition
EnglishSynchronous Optical Network
EnglishThe 18x optical motorized lens with auto focus makes it possible to zoom in on a small or distant object with exceptional clarity.
Obiektyw z napędem, 18-krotnym zoomem oraz autofokusem umożliwia wykonywanie zbliżeń małych lub odległych obiektów z wyjątkową ostrością obrazu.
EnglishHe experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness.
Doświadcza on siebie, swoich myśli i uczuć, jako czegoś oddzielonego od reszty, rodzaj złudzenia optycznego jego świadomości, ta oddzielność.
EnglishOptical Character Recognition (OCR) lets you convert images with text into text documents using automated computer algorithms.
Optyczne rozpoznawanie znaków (Optical Character Recognition, OCR) umożliwia wydzielanie tekstu z obrazów za pomocą automatycznych algorytmów komputerowych.