"oracle" translation into Polish

EN

"oracle" in Polish

EN oracle
volume_up
{noun}

oracle
And myth says that he had an audience with the oracle, and it foretold his destiny of greatness.
Dalej legenda mówi, że rozmawiał z wyrocznią i że przepowiedziała mu wielkość.
I would like to see Oracle take up that, or some other technological geniuses work on this.
Chciałbym widzieć wyrocznie jak próbuje. ~~~ Lub jakiegoś innego technologicznego geniusza.
We do not need an oracle to realise that the distinguishing feature of our age is not rigidity but constant change.
Nie potrzebujemy wyroczni, aby zdać sobie sprawę, że wyróżniającą cechą naszych czasów nie jest brak elastyczności, ale stałe zmiany.

Synonyms (English) for "oracle":

oracle

Context sentences for "oracle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the house, that is, the temple before [the oracle], was forty cubits [long].
A na czterdzieści łokci był sam dom, to jest, kościół przed świątnicą.
EnglishThe words of king Lemuel; the oracle which his mother taught him.
Te są słowa Lemuela króla, i zebranie mów, któremi go ćwiczyła matka jego.
EnglishI would like to see Oracle take up that, or some other technological geniuses work on this.
Chciałbym widzieć wyrocznie jak próbuje. ~~~ Lub jakiegoś innego technologicznego geniusza.
EnglishAnd in the oracle he made two cherubim of olive-wood, each ten cubits high.
Uczynił też w świątnicy najświętszej dwa Cherubiny z drzewa oliwnego; dziesięć łokci wzwyż był każdy z nich.
EnglishThe words of Agur the son of Jakeh; The oracle.
Te są słowa Agóra, syna Jakiego, i zebranie mów tegoż męża do Ityjela, do Ityjela i Uchala.
Englishand the candlesticks with their lamps, to burn according to the ordinance before the oracle, of pure gold;
Także świeczniki, i lampy ich z szczerego złota, aby je rozświecano według obyczaju przed świątnicą;
EnglishHear the voice of my supplications, when I cry unto thee, When I lift up my hands toward thy holy oracle.
Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej.
EnglishAnd he prepared an oracle in the midst of the house within, to set there the ark of the covenant of Jehovah.
A świątnicę najświętszą w domu wewnątrz nagotował, aby tam postawiona była skrzynia przymierza Pańskiego.
EnglishAnd for the entrance of the oracle he made doors of olive-wood: the lintel [and] door-posts were a fifth part [of the wall].
Uczynił też w wejściu do świątnicy najświętszej drzwi z oliwnego drzewa, a podwoje i odrzwi były na pięć grani.
EnglishWe do not need an oracle to realise that the distinguishing feature of our age is not rigidity but constant change.
Nie potrzebujemy wyroczni, aby zdać sobie sprawę, że wyróżniającą cechą naszych czasów nie jest brak elastyczności, ale stałe zmiany.
EnglishAnd the counsel of Ahithophel, which he gave in those days, was as if a man inquired at the oracle of God: so was all the counsel of Ahithophel both with David and with Absalom.
A rada Achitofelowa, którą dawał, była na on czas w takiej wadze, jakoby się kto radził Boga.
EnglishAnd the whole house he overlaid with gold, until all the house was finished: also the whole altar that belonged to the oracle he overlaid with gold.
Także wszystek dom obił złotem, nie opuszczając żadnej strony, i cały ołtarz, który był przed świątnicą najświętszą, powlókł złotem.
EnglishSo Solomon overlaid the house within with pure gold: and he drew chains of gold across before the oracle; and he overlaid it with gold.
A tak obłożył Salomon dom on wewnątrz szczerem złotem, i zaciągnął łańcuchami złotemi przegrodzenie przed świątnicą świętych, które też obłożył złotem.
EnglishAnd he made chains in the oracle, and put [them] on the tops of the pillars; and he made a hundred pomegranates, and put them on the chains.
Sprawił też łańcuszki, jako w świątnicy, a przyprawił je na wierzch onych słupów; sprawił też sto jabłek granatowych, które wprawił między one łańcuszki.
EnglishAnd the priests brought in the ark of the covenant of Jehovah unto its place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.
Wnieśli tedy kapłani skrzynię przymierza Pańskiego na miejsce jej do wnętrznego domu, do świątnicy świętych, pod skrzydła Cherubinów.
EnglishAnd against the wall of the house he built stories round about, against the walls of the house round about, both of the temple and of the oracle; and he made side-chambers round about.
I zbudował przy murze kościelnym ganki wszędy w około, przy murze domu około kościoła i świątnicy; uczynił też gmachy w około.
EnglishAnd the staves were so long that the ends of the staves were seen from the ark before the oracle; but they were not seen without: and there it is unto this day.
I powyciągali one drążki, tak że końce ich było widać z skrzyni na przodku świątnicy; ale ich nie widać było zewnątrz, i tamże zostały aż do dnia tego.
EnglishAnd the priests brought in the ark of the covenant of Jehovah unto its place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.
Wnieśli tedy kapłani skrzynię przymierza Pańskiego na miejsce jej, do wnętrznego domu, to jest do świątnicy najświętszej pod skrzydła Cherubinów;
EnglishOracle and SAP users can take advantage of exclusive XML solutions from Zebra for direct and seamless connection to your applications.
Użytkownicy systemów Oracle i SAP mogą wykorzystać oferowane wyłącznie przez Zebrę rozwiązania XML w celu bezpośredniego i płynnego połączenia z aplikacjami swojego przedsiębiorstwa.
EnglishAnd the staves were so long that the ends of the staves were seen from the holy place before the oracle; but they were not seen without: and there they are unto this day.
I powyciągali one drążki, tak, że widać było końce ich w świątnicy na przodku świątnicy świętych; ale nie widać ich było zewnątrz; i tamże były aż do dnia tego.