"out-of-date" translation into Polish

EN

"out-of-date" in Polish

EN out-of-date
volume_up
{adjective}

out-of-date (also: outdated, outmoded, played-out)

Synonyms (English) for "out-of-date":

out-of-date

Similar translations for "out-of-date" in Polish

out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish
of preposition
Polish
date noun
to date verb
Polish
to date
dates noun

Context sentences for "out-of-date" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe use out-of-date systems that are unfair and create random results.
Używamy przestarzałych systemów, które są niesprawiedliwe i owocują losowymi wynikami.
EnglishThey are already out of date. ~~~ What do we know from 1918, the last great pandemic?
Czego nauczyliśmy się z roku 1918, z ostatniej wielkiej pandemii?
EnglishI think the figures may be well out of date, given the collapse in GDP across the EU and elsewhere.
Myślę, że zawarte w niej dane są mocno nieaktualne w kontekście spadku PKB w UE i poza nią.
EnglishIt is a form of economic policy that is completely out of date.
To zupełnie niedzisiejsza forma polityki gospodarczej.
EnglishA number of landmark reforms have been carried out to date.
Dotychczas przeprowadzono szereg przełomowych reform.
EnglishThis is caused by inefficiency owing to out-of-date technologies and also to the wasting of water.
Bierze się to z nieefektywności związanej ze stosowaniem przestarzałych technologii oraz z marnotrawstwa wody.
EnglishIf your capsules are out of date, take them to your pharmacist who will get rid of them safely.
Jeśli kapsułki utraciły swoją ważność, należy zwrócić lek do apteki, gdzie zostanie w bezpieczny sposób zutylizowany.
EnglishThe current directive is hopelessly out of date.
Obowiązująca obecnie dyrektywa jest całkowicie nieaktualna.
EnglishThe maps they gave us are out of date by years."
Mapy, które odziedziczyliśmy są nieaktualne od lat."
EnglishYour notion of identity is out-of-date already, OK, for those extra three billion people.
Twoje postrzeganie tożsamości jest przestarzałe, w porządku dla tych trzech miliardów ludzi korzystających z telefonów komórkowych.
EnglishHowever, I find it very regrettable that our fishermen are forced to work with out-of-date technical measures.
Bardzo jednak żałuję, że naszych rybaków zmusza się do pracy z zastosowaniem przestarzałych środków technicznych.
EnglishThis means that no matter how permanent we think something is, it becomes out of date after a certain time.
Widzimy jednak, że bez względu na to, jak trwałe coś może się wydawać, po pewnym czasie okazuje się rozwiązaniem przestarzałym.
EnglishThe data we have been given are out of date.
Dane, które otrzymaliśmy, są nieaktualne.
EnglishDo not use it if it is out-of-date.
Nie używać, jeśli lek jest przeterminowany.
EnglishToday these criteria are really out of date.
EnglishThe existing regulations are out of date, and make it problematic for veterinarians to restock their store of medicines.
Obecnie obowiązujące rozporządzenia są przestarzałe, a ich przepisy utrudniają lekarzom weterynarii uzupełnianie zapasów leków.
EnglishThe breadcrumbs were produced from bakery waste (out-of-date biscuits), which are dried using a direct heating process.
Okruchy były produkowane z odpadów z piekarni (przeterminowane herbatniki), które są suszone w procesie ogrzewania bezpośredniego.
EnglishSurely that is completely out of date!
EnglishFinally, I would point out that this directive that we are going to amend is 17 years old and is clearly out of date.
Na koniec chciałabym zaznaczyć, że przedmiotowa dyrektywa, którą zamierzamy zmienić, ma 17 lat i w oczywisty sposób jest przestarzała.
EnglishWe felt that they were out of date.