"outdoors" translation into Polish

EN

"outdoors" in Polish

EN outdoors
volume_up
{adverb}

outdoors (also: outside, out of doors)
We didn't have any money, but we were outdoors most of the time.
Nie mieliśmy żadnych pieniędzy, ale większość czasu spędzaliśmy na dworze.
The dual mode display -- the idea is to have a display that both works outdoors -- isn't it fun using your cell phone outdoors in the sunlight?
Dwa tryby wyświetlania - chodzi o to, żeby ekran działał też na dworze. ~~~ Wiecie, jak "świetnie" korzysta się z komórki w słońcu.
Chciałaś mieć na świeżym powietrzu.
outdoors (also: out of doors)

Synonyms (English) for "outdoors":

outdoors
outdoor

Context sentences for "outdoors" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese cameras have an IP66 rating and are ready for the outdoors at delivery.
Są to kamery klasy IP66 przygotowane do montażu na zewnątrz od razu po dostarczeniu.
EnglishWe had to grow them in vermi manure, which is sterile, or hydroponics, and take them outdoors every three to four months.
Drugą rośliną jest sansewieria (wężownica), która również jest rośliną pospolitą.
Englishyou spend time outdoors after applying Protopy, use a sunscreen and wear loose fitting clothing that protects the skin from the sun.
e zastosowaniu maści Protopy, należy używać kosmetyków z filtrem przeciwsłonecznym i nosić
EnglishAnd when you're outdoors, that type of air has microbes that are commonly associated with plant leaves and with dirt.
A kiedy jesteście na zewnątrz, ten typ powietrza zawiera mikroorganizmy, które powszechnie występują na liściach roślin i w kurzu.
EnglishDuring this period, patients should wear dark sunglasses, which have an average white light transmittance of < 4 % when outdoors.
W tym okresie pacjenci przebywający poza zamkniętymi pomieszczeniami powinni nosić ciemne okulary o średniej przenikalności światła < 4 %.
EnglishAnd the model that we're working with in hospitals, and also with many, many different buildings, is to keep the outdoors out.
I model, z którym pracujemy w szpitalach, a także wielu, wielu innych budynkach, opiera się na zatrzymywaniu powietrza z zewnątrz na zewnątrz.
EnglishIf you do not see any skin redness in the next 24 hours, you can gradually increase your time outdoors during the week.
Jeżeli w ciągu następnych 24 godzin nie wystąpi żadne zaczerwienienie skóry, można stopniowo, w ciągu tygodnia, wydłużać czas przebywania na zewnątrz domu.
EnglishIf you look at the x-axis of this graph, you'll see that what we commonly want to do -- which is keeping the outdoors out -- we accomplished that with mechanical ventilation.
Jeśli spojrzycie na oś X tego wykresu, zobaczycie, że to, czego chcemy najczęściej -- czyli utrzymywanie otoczenia na zewnątrz-- osiągnęliśmy za pomocą wentylacji mechanicznej.