"outraged" translation into Polish

EN

"outraged" in Polish

EN outraged
volume_up
{adjective}

outraged (also: indignant, sickened)
volume_up
oburzony {adj. m}
I am outraged, as most of us are, by the way in which the Iranian opposition has been treated.
Jak większość z nas jestem oburzony sposobem, w jaki została potraktowana irańska opozycja.
Byłem oburzony.
outraged (also: dishevelled, irate, ruffled, tousled)
volume_up
wzburzony {adj. m}

Synonyms (English) for "outraged":

outraged

Context sentences for "outraged" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (DE) Madam President, Mr Oettinger, I am outraged.
Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu Oettinger! Jestem oburzona.
English(SK) I am outraged at the way President Chávez is governing in Venezuela.
(SK) Do wściekłości doprowadza mnie sposób, w jaki prezydent Chávez sprawuje rządy w Wenezueli.
EnglishAs many here have already said, we are right to be outraged.
Jak już powiedziało wiele obecnych tutaj osób, mamy prawo do tego oburzenia.
EnglishThe issue of the abolition of visas, in particular, has outraged the secular state in Turkey.
Szczególnie kwestia zniesienia wiz spowodowała oburzenie świeckiej części tureckiego społeczeństwa.
EnglishI would have been outraged by the miserable camps of miserable people around my country's wonderful towns.
Byłbym wściekły, gdyby wokół pięknych miast w moim kraju powstawały nędzne obozy nędznych ludzi.
EnglishRussians have been outraged by the kidnapping, intimidation or even murder of human rights activists.
Porwania, zastraszenia czy nawet morderstwa na osobach walczących o prawa człowieka wywołują w Rosji oburzenie.
EnglishThey have not been outraged; they have been honoured.
Nie zostały one obrażone, lecz spełniono ich życzenia.
EnglishBut we should also be outraged at what remains disappointing, unacceptable, or even intolerable.
Ale powinniśmy również być oburzeni tym, co jest nadal niezadowalające, nie do przyjęcia lub nawet nie do zniesienia.
English(FR) Mr President, I am outraged by those statements.
(FR) Panie przewodniczący! Oburza mnie ta wypowiedź.
EnglishHungarian teachers, and indeed the entire Hungarian community in Slovakia, are justifiably outraged.
Wśród nauczycieli węgierskich, a w rzeczywistości wśród całej społeczności węgierskiej w Słowacji, zapanowało słuszne oburzenie.
EnglishRadiologists were outraged by the guidelines.
Radiolodzy byli rozwścieczeni tymi wytycznymi.
EnglishI am outraged that the EU authorities wish to be a party in this Balkan conflict without having the right or any mandate to do so.
Oburza mnie, że władze Unii chcą być stroną w tym bałkańskim konflikcie nie mając do tego prawa ani żadnego mandatu.
EnglishPolish public opinion is outraged that the government in Warsaw has succeeded in blocking the European Union's Day against the Death Penalty.
Polska opinia publiczna jest oburzona tym, że rząd w Warszawie potrafił zablokować Dzień Przeciwko Karze Śmierci Unii Europejskiej.
EnglishFacebook, Twitter and YouTube are the strongest weapons for those who are humiliated and outraged, the numbers of whom in Iran are very large.
Facebook, Twitter oraz YouTube to najgroźniejsza broń w rękach tych, którzy są poniżani i oburzeni, a tych jest w Iranie bardzo wielu.
EnglishI am also outraged that the High Representative for Foreign Affairs, Baroness Ashton, did not sacrifice her weekend to arrive early on the island.
Jestem również oburzona, że wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych, lady Ashton, nie poświęciła swojego weekendu, by wcześniej przybyć na wyspę.
EnglishBut what happened: people were so outraged by this behavior that it was possible for his state legislature to impeach him and get him out of office.
Jednakże naród był tak zbulwersowany jego poczynaniami, że w efekcie ciało ustawodawcze umożliwiło postawienie go w stan oskarżenia i pozbawienie go władzy.
EnglishI represent in this Chamber several millions of animal-lovers from my country who are outraged by the cruelty shown towards stray dogs which are ruthlessly killed.
Reprezentuję w tej Izbie kilka milionów miłośników zwierząt z Rumunii, oburzonych okrucieństwem wobec bezdomnych psów, które są bezwzględnie zabijane.
English(HU) I am pleased that my fellow Members are so outraged about the heavy-handed infringements of human rights taking place in Guantánamo in the name of combating terrorism.
(HU) Cieszę się, że moi koledzy posłowie są tak bardzo oburzeni poważnymi naruszeniami praw człowieka w Guantánamo w imię walki z terroryzmem.
EnglishI am absolutely outraged that a Member State, in this instance France, should object to the request for a UN fact-finding mission looking into these events.
Jestem głęboko oburzona, że państwo członkowskie, w tym przypadku Francja, sprzeciwiło się wnioskowi dotyczącemu zbadania tych wydarzeń przez misję informacyjną ONZ.
EnglishOutraged by these massacres, our Parliament's Committee on Fisheries recently refused, quite rightly, to vote for the Fisheries Agreement between the European Union and Guinea.
Wstrząśnięta tymi masakrami Komisja Rybołówstwa całkiem słusznie odmówiła ostatnio zagłosowania za umową w sprawie rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Gwineą.