EN to overpower
volume_up
[overpowered|overpowered] {verb}

1. general

to overpower
to overpower (also: to incapacitate)
to overpower (also: to win)
to overpower (also: to win, to triumph)

2. sports

to overpower
volume_up
pokonać {pf. v.}
to overpower

3. figurative

to overpower (also: to conquer, to pervade, to overwhelm)

4. "smell", figurative

Context sentences for "to overpower" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, their feeling of satisfaction would probably overpower their feeling of amazement.
Jednakże ich uczucie satysfakcji byłoby prawdopodobnie silniejsze niż ich uczucie zdziwienia.
English(Laughter) He didn't overpower it like they have a tendency to do.
(Śmiech) Nie przedobrzył jak niektórzy mają w zwyczaju.
EnglishSo that might well chime with your view that America is a sort of warmongering military machine, out to overpower the world with its huge industrial-military complex.
To może wtórować naszemu poglądowi, że Ameryka jest nawołującą do wojny, maszyną militarną chcącą zawładnąć światem z ogromnym kompleksem przemysłowo-wojskowym.
EnglishThis is not the system we should be bringing in, with a bureaucratic Europe and major corporations and multinationals that want to invade Italy and overpower our enterprises.
Nie taki system powinniśmy wprowadzać, system zbiurokratyzowanej Europy i olbrzymich korporacji wielonarodowych, które chcą podbić Włochy i wyprzeć nasze przedsiębiorstwa.