"pancreas" translation into Polish

EN

"pancreas" in Polish

EN pancreas
volume_up
{noun}

1. anatomy

pancreas
If you present with a diseased pancreas we'd like to take cells from that organ.
Z chorą trzustką - pobieramy z trzustki.
You get diabetes if your pancreas does not make enough insulin to control the level of glucose in your blood.
Cukrzyca występuje, jeżeli trzustka wytwarza za małą ilości insuliny do kontrolowania poziomu glukozy we krwi.
Starlix works by stimulating the pancreas to produce insulin more quickly.
Starlix działa przez stymulowanie trzustki do szybszego wytwarzania insuliny.

Context sentences for "pancreas" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese hormones are released after a meal and stimulate the pancreas to produce insulin.
Hormony te są uwalniane po posiłku i stymulują trzustkę do wytwarzania insuliny.
EnglishTESLASCAN can also be used with MRI to investigate lesions of the pancreas.
Preparat TESLASCAN można także stosować w połączeniu z MRI do badania zmian w trzustce.
EnglishMixtard is a replacement insulin which is identical to the insulin made by the pancreas.
Mixtard jest insuliną zastępczą, która jest identyczna z tą produkowaną przez trzustkę.
EnglishIts effect is dependent on functioning beta cells in the pancreas islets.
Jego działanie jest zależne od czynności komórek beta wysp trzustkowych.
EnglishActrapid is a replacement insulin that is identical to the insulin made by the pancreas.
Actrapid jest insuliną zastępczą, która jest identyczna jak ta produkowana przez trzustkę.
EnglishProtaphane is a replacement insulin which identical to the insulin made by the pancreas.
Protaphane jest insuliną zastępczą, która jest identyczna z tą produkowaną przez trzustkę.
EnglishActraphane is a replacement insulin which is identical to the insulin made by the pancreas.
Actraphane jest insuliną zastępczą, która jest identyczna z tą produkowaną przez trzustkę.
EnglishGlimepiride is a sulphonylurea: it stimulates the pancreas to produce more insulin.
Glimepiryd jest sulfonylomocznikiem, pobudzającym trzustkę do wytwarzania większej ilości insuliny.
EnglishInsulatard is a replacement insulin which identical to the insulin made by the pancreas.
Preparat Insulatard jest insuliną zastępczą, która jest identyczną z tą produkowana przez trzustkę.
EnglishRare side effects (reported in less than 1 in 1000 patients): -inflammation of the pancreas (pancreatitis).
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
EnglishLantus is a replacement insulin that is very similar to the insulin made by the pancreas.
Preparat Lantus jest insulin zast pcz, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustk.
EnglishInsulin lispro is closely related to human insulin which is a natural hormone made by the pancreas.
Nie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.
EnglishLiprolog is a replacement insulin, which very similar to the insulin made by the pancreas.
Preparat Liprolog zawiera insulinę zastępczą, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustkę.
EnglishOptisulin is a replacement insulin that is very similar to the insulin made by the pancreas.
Preparat Optisulin jest insuliną zastępczą, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustkę.
EnglishInsulin is a substance produced by a body organ called the pancreas.
Insulina jest substancją wytwarzaną przez trzustkę.
EnglishHumalog is a replacement insulin which very similar to the insulin made by the pancreas.
Preparat Humalog zawiera insulinę zastępczą, która jest 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel.
EnglishNovoRapid is a replacement insulin which is very similar to the insulin made by the pancreas.
Preparat NovoRapid zawiera insulinę zastępczą, która jest bardzo podobna do insuliny wytwarzanej przez trzustkę.
EnglishBoth insulin and glucagon are made in the pancreas.
Zarówno insulina, jak i glukagon są wytwarzane w trzustce.
EnglishWell, there are other cancer tumors in the abdomen -- quite lethal, very lethal actually -- pancreas, liver, kidney.
Są inne guzy nowotworowe w jamie brzusznej, dość małe, naprawdę małe, w trzustce, wątrobie, nerkach.
EnglishThe pancreas makes both of these substances.
Obie te substancje wytwarzane są w trzustce.