"par for the course" translation into Polish

EN

"par for the course" in Polish

EN par for the course
volume_up
{adjective}

par for the course (also: foreseeable)

Similar translations for "par for the course" in Polish

par noun
for preposition
for conjunction
for
see noun
see
Polish
the article
the conjunction
Polish
course noun
to course verb
Polish

Context sentences for "par for the course" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am referring to tides, winds and storms, which are also par for the course with maritime transport and which had to be considered.
Mówię tu o prądach, wiatrach i sztormach, które stanowią również element rzeczywistości w transporcie morskim i które należy rozważyć.
EnglishIn industrial firms - and this is par for the course - parental leave is denied by macho managers who have never had a social life.
W zakładach przemysłowych - i jest to norma - macho menadżerzy, którzy nigdy nie mieli do czynienia z życiem społecznym, odmawiają udzielenia urlopu rodzicielskiego.
EnglishBut, then, you do have a history in this area of billions of euros and other currencies wasted by EU institutions, and nation states blithely following orders is par for the course.
Jednak, macie w tym obszarze przykład z historii miliardów euro i innych walut zmarnowanych przez instytucje UE, a państwa członkowskie niedbale spełniające rozkazy to norma.

Other dictionary words