EN to pass off
volume_up
{verb}

1. general

to pass off (also: to go ahead, to take place)
to pass off (also: to take place)
to pass off (also: to elapse, to go by, to move on, to pass)
to pass off (also: to succeed, to turn out well, to go)
to pass off (also: to blow over, to elapse, to go by, to go past)
volume_up
mijać {ipf. v.}

3. "sb/sth"

to pass off (also: to impersonate, to purport)

Context sentences for "to pass off" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne way to explore Europe by rail is to get an international rail pass and set off to discover the places and countries that attract you.
Jednym ze sposobów na odkrywanie atrakcyjnych miejsc i ciekawych krajów w Europie jest zakupienie międzynarodowego biletu kolejowego.
EnglishUnfortunately, in order to pass off this anomaly, the rapporteur is hiding behind the temporary nature of the measure.
Niestety w celu przejścia do porządku dziennego nad tą nieprawidłowością, sprawozdawca ukrywa ją za zapewnieniem o przejściowym charakterze tego postanowienia.
EnglishEBox is testing new nanomaterials to park an electron on the outside, hold it until you need it, and then be able to release it and pass it off.
Dzięki niemu możemy badać nowe nanomateriały: jak zatrzymują elektron na powierzchni, do czasu gdy będzie potrzebny, a potem uwalniają go i przekazują dalej.

Other dictionary words