"passenger car" translation into Polish

EN

"passenger car" in Polish

EN passenger car
volume_up
{noun}

1. American English

passenger car (also: automobile, motor car, car)

Synonyms (English) for "passenger car":

passenger car

Similar translations for "passenger car" in Polish

passenger noun
passenger adjective
car noun
Car noun
Polish

Context sentences for "passenger car" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHalf the number of parts are contained in Nano in comparison to a typical passenger car.
Nano zawiera połowę części w porównaniu do typowego samochodu osobowego.
EnglishA full aircraft uses less fuel per passenger kilometre than a car.
Pełny samolot zużywa mniej paliwa w przeliczeniu na pasażerokilometr niż samochód.
EnglishThe directive on passenger car taxation follows the same route.
Dyrektywa w sprawie opodatkowania samochodów osobowych podąża tą samą ścieżką.
EnglishMrs Wils compared this regulation with the passenger car regulation.
Pani poseł Wils porównała te przepisy do rozporządzenia w sprawie samochodów osobowych.
EnglishPassenger car registration tax is not harmonized at EU level.
Przepisy UE nie regulują kwestii podatku od rejestracji samochodów osobowych.
EnglishThe LCV sector has longer development and production times than the passenger car sector.
W sektorze lekkich samochodów dostawczych cykl projektowania i produkcji trwa dłużej niż w sektorze samochodów osobowych.
EnglishThe consultation proposes reduction of around 4 dBA for passenger car tyres and 6 dBA for commercial vehicle tyres: it is quite considerable.
W wyniku konsultacji proponuje się redukcję o około 4 dB dla opon samochodów pasażerskich i 6 dB dla opon pojazdów przewozowych: jest to dość znaczące.
EnglishThe result of this is high unemployment and low demand, and it is affecting both the passenger car industry and the light commercial vehicle industry.
Efektem jest wysokie bezrobocie i niski popyt, co ma wpływ zarówno na branżę samochodów osobowych, jak i na sektor lekkich pojazdów dostawczych.