EN

to patch up {verb}

volume_up
to patch up (also: to rescue, to rid, to salvage, to save)
to patch up (also: to mend, to plug)
to patch up (also: to mend)
We are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.
to patch up
to patch up (also: to medicate)
to patch up
to patch up

Context sentences for "to patch up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn short, nothing has been resolved, nor will it be without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up.
Krótko mówiąc, niczego nie rozstrzygnięto; aby do tego doszło konieczna jest gruntowna zmiana systemu, a nie próby załatania go.
EnglishThe introduction of the safeguard clause is an appropriate measure, but it is not sufficient to patch up the many weaknesses in the agreement.
Wprowadzenie klauzuli ochronnej jest środkiem właściwym, lecz niewystarczającym z uwagi na liczne niedociągnięcia umowy.
EnglishIt could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
Mogłoby to być światło przedzierające się przez chmury, oświetlające skrawek ziemi, podkreślające go, kontrastując z mrocznym otoczeniem.
EnglishYet again, nothing will be resolved without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up to guarantee its survival.
Z drugiej jednak strony nie rozwiążemy tych problemów, jeśli zamiast gruntownie zmieniać system będziemy go naprawiać, by zapewnić jego przetrwanie.
EnglishWe are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.