"pawn" translation into Polish

EN

"pawn" in Polish

EN pawn
volume_up
{noun}

1. general

pawn (also: soldier, warrior)
pawn (also: counter, man, chequer, checker)
As pawns in the major powers' games, civilians, minorities and democracy are always the victims in this situation.
Jak pionki w grze potężnych graczy ludność cywilna, członkowie mniejszości i demokracja są zawsze ofiarami rozgrywających się wydarzeń.
The purpose of the mission is to guarantee the security of the civilian population, but unfortunately there is evidence that the force is being used as a pawn in the internal game in Chad.
Celem tej misji jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej, ale niestety istnieją dowody na to, że siły te są używane jak pionek w międzynarodowej grze w Czadzie.

2. "to move a pawn"

pawn
volume_up
pion {m} (wykonać ruch pionem)

Synonyms (English) for "pawn":

pawn

Context sentences for "pawn" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission also shares responsibility for ensuring that Opel does not now become the sacrificial pawn of a free-market clean-up of the crisis.
Komisja odpowiada także za zapewnienie, by Opel nie stał się teraz kozłem ofiarnym wolnorynkowej czystki po kryzysie.
EnglishThe energy supply of our Member States cannot simply be allowed to become a pawn in the price war between Russia and Ukraine.
Nie można pozwolić na to, aby dostawy energii dla naszych państw członkowskich stały się narzędziem w wojnie cenowej pomiędzy Rosją a Ukrainą.
EnglishNot only does it not restrict advertising of this kind, but it also fails to rule out the combination of gambling houses and pawn shops in the vicinity of schools.
Nasze państwo nie tylko nie ogranicza tego rodzaju reklam, ale również nie wyklucza istnienia w pobliżu szkół sal gier połączonych z lombardami.