"peer pressure" translation into Polish

EN

"peer pressure" in Polish

EN peer pressure
volume_up
{noun}

Similar translations for "peer pressure" in Polish

peer noun
to peer verb
to pee verb
pressure noun
pressure adjective
to pressure verb

Context sentences for "peer pressure" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Jeśli wszyscy nauczymy się wywierać nacisk na siebie nawzajem, osiągniemy konkretne rezultaty.
EnglishThere is a momentum, and this scoreboard is generating peer pressure among the Member States to improve performance.
Przedsięwzięcie nabrało już rozmachu, a dzięki tej tablicy powstają naciski wśród państw członkowskich, aby poprawiać wyniki.
EnglishAfter all, young people are susceptible to peer pressure and, in addition, the harmful effects on health are greater in this group.
W końcu młodzi ludzie są szczególnie podatni na presję otoczenia, a także szkodliwe skutki dla zdrowia są dużo większe w tym przedziale wiekowym.
EnglishPeer pressure, i.e. pressure exercised by Member States on each other to follow sound economic policies, was largely absent in European policy debates.
W debatach na szczeblu europejskim państwa członkowskie praktycznie nie mobilizowały się wzajemnie do prowadzenia zdrowej polityki gospodarczej.
EnglishPeer pressure has lacked teeth, good times were not used to reduce public debt, and macro-economic imbalances were ignored.
Wzajemne naciski między krajami okazały się być zbyt słabe, dobre czasy nie zostały wykorzystane do zmniejszenia długu publicznego; zignorowano ponadto nierównowagę makroekonomiczną.
EnglishBut that's the nicest thing that could happen, since this is peer pressure, peer pressure used to help patients -- since this could be used for obesity, it could be used to stop smoking in patients.
Lepiej być nie może, bo presja otoczenia bo presja otoczenia pomaga w walce z otyłością, pomaga w walce z otyłością, jak i w rzuceniu palenia.