"pellet" translation into Polish

EN

"pellet" in Polish

EN

pellet {noun}

volume_up
1. general
pellet
volume_up
kulka {f} (chleba, papieru)
pellet (also: blob, globule)
pellet (also: tablet, pill)
pellet (also: tablet, pill)
The powder is a freeze-dried white pellet.
Proszek jest liofilizowaną białą peletką.
2. "of mud"
pellet (also: clod, clump, nugget)
3. "of shot"
4. zoology: "regurgitated food"
pellet
5. zoology: "faeces"
6. chemistry

Synonyms (English) for "pellet":

pellet
English

Context sentences for "pellet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe powder is an entire or broken white to off white pellet.
Proszek jest cały lub częściowo w postaci peletek koloru białego lub białawego.
EnglishNobilis IB 4-91 is a lyophilised (freeze dried) vaccine pellet which is made into a solution for dosing.
Preparat Nobilis IB 4- 91 jest szczepionką w postaci liofilizowanych granulek, które rozpuszcza się w celu podania.
EnglishThe powder is a freeze-dried white pellet.
Proszek jest w postaci liofilizowanej białej peletki.
EnglishAppearance of the powder: white lyophilised pellet.
Wygląd proszku: białe liofilizowane peletki.
EnglishA lyophilised vaccine pellet for reconstitution
Szczepionka liofilizowana do rekonstytucji
EnglishPurevax RC is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection.
Preparat Purevax RC to liofilizat (zamrożone suche granulki) i rozpuszczalnik służące do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishThe powder is a white lyophilised pellet.
Proszek do białe liofilizowane peletki.
EnglishThe powder is a white lyophilised pellet.
Proszek to białe liofilizowane peletki.
EnglishPurevax RCP is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection.
Preparat Purevax RCP to liofilizat (zamrożone suche granulki) i rozpuszczalnik służące do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishPurevax RCCh is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection.
Preparat Purevax RCCh to liofilizat (zamrożone suche granulki) i rozpuszczalnik służące do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishPowder: white lyophilised pellet.
Proszek: białe liofilizowane peletki.
EnglishVirbagen Omega is a lyophilisate (freeze dried pellet) and solvent that is made into a suspension for injection.
Preparat Virbagen Omega ma postać liofilizatu (liofilizowanych granulek) i rozpuszczalnika, z których wykonuje się zawiesinę do wstrzykiwań.
EnglishNobivac Piro is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection.
Szczepionka Nobivac Piro ma postać liofilizatu (liofilizowanych granulek) i rozpuszczalnika, z których wykonuje się zawiesinę do wstrzykiwań.
EnglishEquilis StrepE is available as a lyophilisate (freeze-dried pellet) which is made up into a suspension for injection.
Szczepionka Equilis StrepE jest dostępna w postaci liofilizatu (liofilizowanych granulek), z których wykonuje się zawiesinę do wstrzykiwań.
EnglishPurevax RCP FeLV is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection.
Szczepionka Purevax RCP FeLV ma postać liofilizatu (liofilizowanych granulek) i rozpuszczalnika, z których wykonuje się zawiesinę do wstrzykiwań.
EnglishPurevax RCPCh FeLV is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection.
Szczepionka Purevax RCPCh FeLV ma postać liofilizatu (liofilizowanych granulek) i rozpuszczalnika, z których wykonuje się zawiesinę do wstrzykiwań.
EnglishThe most recent and terribly sad site of such attacks was Nagycsécs, where two Roma trying to flee the burning house were cruelly shot to death with pellet guns.
Ostatnim, niezmiernie smutnym miejscem takich ataków stało się Nagycsécs, gdzie dwóch Romów próbujących uciec z palącego się domu zostało brutalnie zabitych z broni śrutowej.
Other dictionary words