"pellets" translation into Polish

EN

"pellets" in Polish

EN pellets
volume_up
{plural}

pellets (also: granules)
Granulat z kurczaka?" pytam.

Synonyms (English) for "pellet":

pellet
English

Context sentences for "pellets" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, he mentioned some algaes and some fish meals, and then he said chicken pellets.
Wspomina coś o algach, potem o karmie dla ryb, i wreszcie mówi o granulacie z kurczaka.
EnglishOpaque, yellow hard gelatine capsule, containing pellets with enteric coating.
Nieprzezroczyste, ółte kapsułki elatynowe twarde, zawierające powlekane granulki dojelitowe.
EnglishOpaque, white hard gelatine capsule, containing pellets with enteric coating.
Nieprzezroczyste, białe kapsułki elatynowe twarde, zawierające powlekane granulki dojelitowe. ż
EnglishYou've got non-lethal shotgun rounds that contain rubber pellets instead of the traditional metal ones.
Mamy nieśmiercionośne strzelby, zawierające kule gumowe zamiast tradycyjnych metalowych.
EnglishHalf of each year's 100 billion points of thermal plastic pellets will be made into fast-track trash.
Rocznie wytwarza się 100 miliardów granulek termoplastycznych, z czego połowa zostanie zamieniona w "szybkie śmieci".
EnglishSo, Dan [Barber], if you want billions of chicken pellets for your fish farm, I know where to get them.
Dan [Barber], jeśli chcesz olbrzymich ilości kurzej karmy aby nakarmić twoją hodowlę ryb, wiem, gdzie ją dostaniesz.
EnglishAnd we chop those strands into what are called pellets.
Kroimy te nitki w coś co nazywamy grudkami.
EnglishEach capsule of YENTREVE contains pellets of the active substance with a covering to protect them from stomach acid.
Każda kapsułka leku YENTREVE zawiera peletki substancji czynnej pokryte warstwą chroniącą je przed działaniem soku żołądkowego.
EnglishEach capsule of ARICLAIM contains pellets of the active substance with a covering to protect them from stomach acid.
Każda kapsułka leku ARICLAIM zawiera peletki substancji czynnej pokryte warstwą chroniącą je przed działaniem soku żołądkowego.
EnglishThe oral powder cannot properly be mixed into pellets and should therefore not be used in pelleted pig feed.
Proszku do stosowania doustnego nie da się dokładnie zmieszać z granulowaną paszą, dlatego też nie powinno się go dodawać do takiej paszy dla świń.
EnglishImprinted capsules with light blue, opaque cap and cream-coloured, opaque body of size 2 filled with yellowish pellets.
Kapsułki z nadrukiem, z jasnoniebieskim, nieprzezroczystym wieczkiem i kremowym, nieprzezroczystym korpusem rozmiaru 2, wypełnione żółtawymi peletkami.
EnglishImprinted capsules with light blue, opaque cap and cream-coloured, opaque body of size 1 filled with yellowish pellets.
Kapsułki z nadrukiem, z jasnoniebieskim, nieprzezroczystym wieczkiem i kremowym, nieprzezroczystym korpusem rozmiaru 1, wypełnione żółtawymi peletkami.
English. ~~~ We're tracking her head with little pellets in a cap, so she's free to move completely unconstrained.
Jak widzicie, może się swobodnie poruszać. Śledzimy jej głowę za pomocą drobnych elektrod w hełmie więc może ruszać się bez ograniczeń.
EnglishWe in Finland have a tendency now to think that investing in wood, pellets, biofuels, and wind and solar power is just a daydream.
My w Finlandii mamy obecnie tendencję do myślenia, że inwestowanie w lasy, pellety, biopaliwa oraz energię słoneczną i energię wiatru jest tylko marzeniem.
EnglishEach capsule of DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM contains pellets of the active substance with a covering to protect them from stomach acid.
Każda kapsułka leku DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM zawiera peletki substancji czynnej pokryte warstwą chroniącą je przed działaniem soku żołądkowego.