"pelvis" translation into Polish

EN

"pelvis" in Polish

EN

pelvis {noun}

volume_up
1. anatomy

Synonyms (English) for "pelvis":

pelvis

Context sentences for "pelvis" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd if you did see the Sanjay special, you saw these enormous screws that they screwed into my pelvis.
Jeśli oglądaliście „Sanjay special", widzieliście te ogromne śruby, które przykręcili do mojej miednicy.
EnglishMimi broke her pelvis, lay all night, all morning, finally somebody came in and found her, sent her to the hospital.
Mimi złamała miednicę, leżała cała noc, cały poranek w końcu ktoś przyszedł i ją znalazł, wysłał do szpitala.
EnglishWe began to find limb bones; we found finger bones, the bones of the pelvis, vertebrae, ribs, the collar bones, things that had never, ever been seen before in Homo erectus.
Zaczęliśmy znajdować kości kończyn, palców, kości miednicy, kręgosłup, żebra, obojczyk, nie znalezione nigdy wcześniej części szkieletu Homo erectus.
Englishabscess of the fallopian tubes and ovaries or of the pelvis), for which your doctor considers an intravenous treatment necessary, treatment with [ Invented name ] tablets is not appropriate.
powikłaniami (np. kiedy występuje ropień jajowodu i jajnika lub w obrębie miednicy) lekarz może uznać, że konieczne jest dożylne podawanie leku, gdyż leczenie [ Nazwa własna ] nie jest właściwe.