"to pencil in" translation into Polish

EN

"to pencil in" in Polish

EN to pencil in
volume_up
{verb}

to pencil in

Similar translations for "to pencil in" in Polish

pencil noun
Polish
to pencil verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "to pencil in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe doesn't have a piece of paper, he doesn't have a pencil, he doesn't have a tape recorder.
Pragnie jej, ale nie ma jak jej uchwycić. ~~~ Nie ma papieru, ołówka, nie ma dyktafonu.
EnglishPlease be careful that Mr Brown signs in pen rather than in pencil!
Dopilnujmy, aby pan Brown podpisywał się piórem, a nie ołówkiem!
EnglishThe idea was to -- because everybody overlooks white -- like pencil drawings, you know?
Pomysł był taki, żeby........Wszyscy przeoczają biały.
EnglishHe had written, "Vague, but exciting," in pencil, in the corner.
Napisał ołówkiem w rogu: „Mętne ale fascynujące”.
EnglishBeing sent to bed by his dad, you know, to Shakespeare, "Go to bed, now," to William Shakespeare, "and put the pencil down.
Ojciec gonił go do łóżka mówiąc: "Idź SPAĆ!”, wiecie, do Williama Szekspira.
EnglishThat pencil-yellow crank was remembered by everybody.
Wszyscy zapamiętali tę żółtą jak kredka korbkę.
EnglishAnd they would look at it -- "Ah, it's a pencil drawing."
Patrzyliby na to - ,,ach, to jest rysunek".
EnglishBF: He invented the pencil.
DH: Dobra, jedziemy, ale pamiętajcie, że ćwiczyliśmy to przez 10 lat.
EnglishWith the other hand, hold the syringe like a pencil.
Drugą ręką ująć strzykawkę jak ołówek.
EnglishHold the syringe like a pencil or dart.
Strzykawkę należy trzymać jak ołówek lub rzutkę.
EnglishAnd from another nurse, I begged a pencil, pen.
Od innej wybłagałem ołówek i długopis.
EnglishI draw with a simple pencil, and at first, the Parkinson's was really upsetting, because I couldn't get the pencil to stand still.
Rysuję ołówkiem. ~~~ Na początku objawy Parkinsona naprawdę były irytujące, bo nie mogłem utrzymać ołówka.
EnglishHow bad would you feel about taking a pencil from work home, compared to how bad would you feel about taking 10 cents from a petty cash box?
Czy czulibyśmy się gorzej, zabierając z pracy ołówek, czy zabierając 10 centów z pudełka z drobniakami?
EnglishHolding the syringe like a pencil or a dart, push the needle straight into the skin at a 90˚ angle with a quick, firm motion.
Wbić igłę prosto w skórę pod kątem 90˚ szybkim, zdecydowanym ruchem, trzymając strzykawkę podobnie do ołówka lub rzutki.
EnglishNow this is a pencil with a few slots over here.
EnglishOnce we have signed this road map, with the other hand and the other pencil we will be able to sign the interim agreement that is before us.
Po podpisaniu planu działania, drugą ręką będziemy mogli podpisać umowę przejściową, którą mamy przed sobą.
EnglishEverybody remembered the pencil-yellow crank.
Englishhold the syringe as you would a pencil.
EnglishWith your other hand hold the syringe as you would a pencil. ● Insert the needle all the way into the pinched skin at an angle of 45° to 90° (6).
Drugą ręką trzymać strzykawkę w sposób podobny do trzymania długopisu. ● Całą igłę wkłuć w fałd skóry pod kątem 45° do 90° (6).
EnglishThe cost of lifting the pencil and marking a V is higher than the possible benefit of the decision, so that's why we get this effect."
Koszt podniesienia ołówka i zaznaczenia pola jest wyższy niż możliwa korzyść wynikająca z podjęcia decyzji." I dlatego występuje taki efekt.