"to perish" translation into Polish

EN

"to perish" in Polish

EN to perish
volume_up
[perished|perished] {verb}

His remembrance shall perish from the earth, And he shall have no name in the street.
Pamiątka jego zginie z ziemi, a imienia jego nie wspomną po ulicach.
Yet he shall perish for ever like his own dung: They that have seen him shall say, Where is he?
A wszakże na wieki zginie jako gnój jego, a ci, którzy go widzieli, rzeką: Gdzież się podział?
And not a hair of your head shall perish.
Ale ani włos z głowy waszej nie zginie.
And David said, As Jehovah liveth, Jehovah will smite him; or his day shall come to die; or he shall go down into battle and perish.
Nadto rzekł Dawid: Jako żyje Pan, że jeźli go Pan nie zabije, albo dzień jego nie przyjdzie, aby umarł, albo na wojnę wyjechawszy, nie zginie,
nor do ye take account that it is expedient for you that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
Ani myślicie, iż nam jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby wszystek ten naród nie zginął.
and that man perished not alone in his iniquity.
a nie on sam jeden umarł dla nieprawości swojej.
When a wicked man dieth, [his] expectation shall perish; And the hope of iniquity perisheth.
Gdy umiera człowiek niepobożny, ginie nadzieja jego, a oczekiwanie mocarzy niszczeje.
Archaeologists tell us that, in the past, when the climates changed, people who could adapted and people who could not perished.
Archeolodzy mówią nam, że w przeszłości, kiedy klimat się zmieniał, ludzie, którzy mogli, dostosowywali się, a ludzie, którzy nie byli w stanie się dostosować, ginęli.
They were robbed of their civil and human rights, and perished as a result of the hard, inhuman conditions they faced in the Soviet prison camps.
Pozbawieni praw obywatelskich i praw człowieka, ginęli w sowieckich łagrach wskutek ciężkich, nieludzkich warunków.
to perish (also: to go astray, to become lost)
volume_up
zaginąć {pf. v.}
As the nations that Jehovah maketh to perish before you, so shall ye perish; because ye would not hearken unto the voice of Jehovah your God.
Jako narody, które Pan wytraca przed wami, tak zaginiecie dla tego, iżeście posłusznymi nie byli głosu Pana, Boga waszego.
to perish (also: to die)
volume_up
mrzeć {ipf. v.} (zemrzeć)

Context sentences for "to perish" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMan that is in honor, and understandeth not, Is like the beasts that perish.
Przecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości.
EnglishSo are the paths of all that forget God; And the hope of the godless man shall perish:
Takieć są drogi wszystkich, którzy zapominają Boga; i tak nadzieja obłudnika zginie.
EnglishIf I have seen any perish for want of clothing, Or that the needy had no covering;
Jeźliżem widział kogo ginącego dla tego, że szaty nie miał, a nie dałem żebrakowi odzienia;
EnglishAnd even if our gospel is veiled, it is veiled in them that perish:
Jeźli tedy zakryta jest Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną.
EnglishBetwixt morning and evening they are destroyed: They perish for ever without any regarding it.
Od poranku aż do wieczora bywają starci; a iż tego nie uważają, na wieki zginą.
EnglishGive strong drink unto him that is ready to perish, And wine unto the bitter in soul:
Dajcie napój mocny ginącemu, a wino tym, którzy są ducha sfrasowanego.
EnglishFor Jehovah knoweth the way of the righteous; But the way of the wicked shall perish.
Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie.
EnglishWhen a wicked man dieth, [his] expectation shall perish; And the hope of iniquity perisheth.
Gdy umiera człowiek niepobożny, ginie nadzieja jego, a oczekiwanie mocarzy niszczeje.
EnglishWhen the wicked rise, men hide themselves; But when they perish, the righteous increase.
Gdy niepobożni powstawają, kryje się człowiek; ale gdy giną, sprawiedliwi się rozmnażają.
EnglishHis remembrance shall perish from the earth, And he shall have no name in the street.
Pamiątka jego zginie z ziemi, a imienia jego nie wspomną po ulicach.
English(all which things are to perish with the using), after the precepts and doctrines of men?
Co wszystko kazi się samem używaniem, według przykazań i nauk ludzkich;
EnglishFor the needy shall not alway be forgotten, Nor the expectation of the poor perish for ever.
Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga.
EnglishThe caravans [that travel] by the way of them turn aside; They go up into the waste, and perish.
Udawają się tam i sam z dróg swoich; rozciekają się po miejscach bezwodnych, i giną.
EnglishHis breath goeth forth, he returneth to his earth; In that very day his thoughts perish.
Wynijdzie duch jego, i nawróci się do ziemi swojej; w onże dzień zginą wszystkie myśli jego.
EnglishLet them be put to shame and dismayed for ever; Yea, let them be confounded and perish;
Napełnij twarze ich pohańbieniem, aby szukali imienia twego, Panie
EnglishThe mice with this cancer that get the drug live, and the ones that don't rapidly perish.
Myszy z nowotworem, które dostają lek, żyją, a inne szybko umierają.
EnglishBy the breath of God they perish, And by the blast of his anger are they consumed.
Bo tchnieniem Bożem giną, a od ducha gniewu jego niszczeją.
EnglishAll flesh shall perish together, And man shall turn again unto dust.
Zginęłoby wszelkie ciało społu, a człowiekby się do prochu nawrócił.
EnglishThey are vanity, a work of delusion: in the time of their visitation they shall perish.
Marnością są, a dziełem błędów; czasu nawiedzenia swego poginą.
EnglishWhen it goeth well with the righteous, the city rejoiceth; And when the wicked perish, there is shouting.
Z szczęścia sprawiedliwych miasto się weseli; a gdy giną niezbożni, bywa radość.