EN perpendicularly
volume_up
{adverb}

1. "at right angles"

perpendicularly
d needle should be inserted perpendicularly into a skin fold held between the thumb and the forefinger;
Igłę należy wprowadzić na całą jej długość, prostopadle w fałd skórny, trzymany między
The whole length of the needle should be inserted perpendicularly into a skin fold held between the thumb and the forefinger;
Igłę należy wprowadzić na całą jej długość, prostopadle w fałd skórny, trzymany między
The whole length of the needle should be inserted perpendicularly into a skin fold held between the thumb and the forefinger; the skin fold should be held throughout the injection.
Igłę należy wprowadzić na całą jej długość, prostopadle w fałd skórny, trzymany między kciukiem a palcem wskazującym; fałd skórny należy trzymać przez cały czas trwania wstrzykiwania leku.

2. "vertically"

perpendicularly (also: vertically, longitudinally)

Synonyms (English) for "perpendicularly":

perpendicularly
English
perpendicular