"to perpetrate" translation into Polish

EN

"to perpetrate" in Polish

EN to perpetrate
volume_up
[perpetrated|perpetrated] {transitive verb}

1. "crime, deed, folly"

to perpetrate
And it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
I popełnia się ją pod obłudną przykrywką rzekomej nadprodukcji.
Last year, for example, a major tax fraud was perpetrated in the UK in the course of a quota transaction.
Na przykład w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii popełniono poważne oszustwo podatkowe podczas transakcji na kwotach.
The evil crimes against humanity that were perpetrated by Hitler's totalitarian regime were long ago identified and prosecuted.
Już dawno temu zidentyfikowano nikczemne zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez hitlerowski reżim totalitarny i oskarżono winnych.
to perpetrate (also: to commit)
Terrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled.
Konieczna jest delegalizacja grup terrorystycznych oraz zajęcie się tymi, którzy popełniają akty przemocy, nawołują do terroryzmu i wspomagają terrorystów.
These attacks are unacceptable: they are perpetrated by extremists with an agenda of intolerance which must be condemned and must be resisted.
Takie ataki są niedopuszczalne: popełniają je ekstremiści wiedzieni nietolerancją, których należy potępiać i im się przeciwstawiać. Szanowni Państwo Posłowie!
We therefore agree that the various ethnic groups in Nigeria find in their different religious faiths the ideal pretext for perpetrating acts of mass violence against one another.
Zgadzamy się zatem, że różne grupy etniczne w Nigerii znajdują w swoich różnych wyznaniach religijnych idealny pretekst do popełniania aktów masowej przemocy wobec innych grup.

2. "novel, poem"

to perpetrate
volume_up
popełnić {vb} [humor.]
And it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
I popełnia się ją pod obłudną przykrywką rzekomej nadprodukcji.
Last year, for example, a major tax fraud was perpetrated in the UK in the course of a quota transaction.
Na przykład w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii popełniono poważne oszustwo podatkowe podczas transakcji na kwotach.
The evil crimes against humanity that were perpetrated by Hitler's totalitarian regime were long ago identified and prosecuted.
Już dawno temu zidentyfikowano nikczemne zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez hitlerowski reżim totalitarny i oskarżono winnych.
to perpetrate
Terrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled.
Konieczna jest delegalizacja grup terrorystycznych oraz zajęcie się tymi, którzy popełniają akty przemocy, nawołują do terroryzmu i wspomagają terrorystów.
These attacks are unacceptable: they are perpetrated by extremists with an agenda of intolerance which must be condemned and must be resisted.
Takie ataki są niedopuszczalne: popełniają je ekstremiści wiedzieni nietolerancją, których należy potępiać i im się przeciwstawiać. Szanowni Państwo Posłowie!
We therefore agree that the various ethnic groups in Nigeria find in their different religious faiths the ideal pretext for perpetrating acts of mass violence against one another.
Zgadzamy się zatem, że różne grupy etniczne w Nigerii znajdują w swoich różnych wyznaniach religijnych idealny pretekst do popełniania aktów masowej przemocy wobec innych grup.
to perpetrate
volume_up
spłodzić {vb} [humor.]
to perpetrate
volume_up
płodzić {vb} [humor.]

3. "atrocities, violence"

to perpetrate
volume_up
dopuścić się {r. v.} (czegoś)

Context sentences for "to perpetrate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo way can you have those who perpetrate the crime being given equal treatment with the victim.
Nie ma mowy, aby sprawcy mieli być byli traktowani na równi z ofiarami.
EnglishThis way they perpetrate the misconception of EU democracy.
W ten sposób rozpowszechniają błędny obraz demokracji UE.
EnglishAt the same time, however, the fascination exerted by groups of men prepared to perpetrate violence was also tangible.
Jednocześnie można było odczuć pewien czar, jakim emanuje grupa mężczyzn zdolnych do użycia siły.
EnglishThey have the obligation to investigate racist attacks and to punish those who incite them or perpetrate them.
Mają obowiązek prowadzić dochodzenie w sprawie rasistowskich ataków i karać tych, którzy do nich podżegają lub się ich dopuszczają.
EnglishWe're also particularly interested and looking very carefully at places where slaves are being used to perpetrate extreme environmental destruction.
To jedynie Islandia i Grenlandia, na całym świecie to tylko te państwa. ~~~ na całym świecie to tylko te państwa.
EnglishMexico is in the grip of large drug cartels and the violence they perpetrate is estimated to have cost 15 000 lives already.
Meksyk znajduje się w okowach wielkich karteli narkotykowych, szacuje się, że stosowana przez nie przemoc doprowadziła już do śmierci piętnastu tysięcy osób.