"perpetrated by" translation into Polish

EN

"perpetrated by" in Polish

See the example sentences for the use of "perpetrated by" in context.

Similar translations for "perpetrated by" in Polish

to perpetrate verb
by preposition

Context sentences for "perpetrated by" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Słusznie jest, byśmy potępili potworne przestępstwa popełnianie przez fanatyków.
EnglishEvery crime perpetrated by a teenager is the result of an educational failure by adults.
Każde przestępstwo dokonane przez nieletniego to efekt porażki wychowawczej dorosłych.
EnglishThousands of Europeans have experienced for themselves the atrocities perpetrated by terrorists.
Tysiące Europejczyków na własnej skórze doświadczyło okrucieństwa terrorystów.
EnglishAnd it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
I popełnia się ją pod obłudną przykrywką rzekomej nadprodukcji.
EnglishThese are abhorrent crimes, often perpetrated against the most vulnerable and defenceless people.
Są to odrażające przestępstwa, często wymierzone przeciwko najsłabszym i bezbronnym.
EnglishA cruel injustice was perpetrated against a Member of the European Parliament and you remain silent.
Posłowi do Parlamentu Europejskiego wyrządzono okrutną krzywdę, a Wy milczycie.
EnglishWe have also condemned other acts of terror perpetrated in Turkey and will continue to do so.
Potępiliśmy także i wciąż będziemy potępiać inne zamachy terrorystyczne dokonane w Turcji.
EnglishThese troubling events perpetrated by Russia should be met with unified European resolve.
Na te niepokojące wydarzenia, których sprawcą jest Rosja, Europa powinna odpowiedzieć jednoznacznie.
EnglishIt is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom.
Jest ona prowadzona przez przestępców i morderców, którzy nienawidzą naszej liberalnej demokracji i wolności.
EnglishMr President, what is going on in Tanzania is not violence perpetrated by the State.
autor. - (NL) Panie przewodniczący! To, co dzieje się w Tanzanii, nie jest aktem przemocy popełnionym przez państwo.
EnglishThis amounts to the most serious attack ever perpetrated against the credibility of this House.
Jest to największe uderzenie w wiarygodność tej Izby.
EnglishIn this situation, it does not matter to me if the violence is being perpetrated by the LTTE or by government troops.
W tej sytuacji nie ma dla mnie znaczenia, czy przemoc stosuje LTTE, czy wojska rządowe.
EnglishThis genocide had the character of genocidum atrox, savage murder, perpetrated with extreme cruelty.
Ludobójstwo to miało charakter genocidum atrox, czyli dzikiego, dokonanego ze szczególnym okrucieństwem.
EnglishVictims of terrorism are victims of attacks perpetrated against the democratic values of our societies.
Ofiary terroryzmu to ofiary ataków dokonanych przeciwko demokratycznym wartościom naszych społeczeństw.
EnglishAn independent commission must be established to investigate the violence perpetrated since the conflict began.
Należy utworzyć niezależną komisję w celu zbadania przemocy popełnionej po rozpoczęciu konfliktu.
EnglishWe have thus condemned the violence and, in particular, the mass rape perpetrated in the country over the summer.
Potępiliśmy tym samym przemoc, a w szczególności masowe gwałty, do których doszło w tym kraju latem.
EnglishSecondly, we must very closely study the issue of violence perpetrated against women, particularly sexual violence.
Po drugie, musimy uważnie przyjrzeć się kwestii przemocy wobec kobiet, zwłaszcza na tle seksualnym.
EnglishThere must be an immediate end to all political violence perpetrated by Mr Mugabe's supporters.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania przemocy na tle politycznym, której dopuszczają się zwolennicy prezydenta Mugabego.
EnglishLast year, for example, a major tax fraud was perpetrated in the UK in the course of a quota transaction.
Na przykład w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii popełniono poważne oszustwo podatkowe podczas transakcji na kwotach.
English. - (PL) Mr President, we are today debating crimes perpetrated by Iran against its own citizens.
autor. - Panie Przewodniczący! Dzisiaj mówimy o zbrodniach, których dopuszcza się Iran wobec swoich własnych obywateli.

Other dictionary words

English
  • perpetrated by

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.