"perpetual" translation into Polish

EN

"perpetual" in Polish

EN perpetual
volume_up
{adjective}

perpetual (also: ageless, endless, eternal, everlasting)
volume_up
wieczny {adj. m}
Why is my pain perpetual, and my wound incurable, which refuseth to be healed?
Przeczże ma być żal mój wieczny?
I will make thee a perpetual desolation, and thy cities shall not be inhabited; and ye shall know that I am Jehovah.
Na pustynie wieczne podam cię, i w miastach twoich mieszkać nie będą; a dowiecie się, żem Ja Pan.
And he smote his adversaries backward: He put them to a perpetual reproach.
I zaraził nieprzyjaciół swoich na pośladkach, a na wieczną hańbę podał ich.
perpetual (also: timeless, lifetime)
volume_up
wieczysty {adj. m}
You agree that your license to Google end users will be perpetual.
Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta.
When you're a latecomer to a language, what happens is you live there with a continuous and perpetual frustration.
Kiedy się oswaja z językiem nieco później, żyje się w nim z pewną stałą i wieczystą frustracją.
perpetual (also: ceaseless, continual, continuous, eternal)
Non-democratic regimes remain in perpetual fear, which is why they persecute journalists, imprison and torture them, and even kill them.
Reżimy niedemokratyczne żyją w nieustannym strachu, dlatego ścigają dziennikarzy, osadzają ich w więzieniach i torturują, czasem nawet zabijają.
But of course, we've spread to every corner of the globe and in Arctic Canada, where I live, we have perpetual daylight in summer and 24 hours of darkness in winter.
W arktycznej Kanadzie, gdzie mieszkam, mamy wieczny dzień w lecie i nieustanną ciemność w zimie.
perpetual (also: timeless, lifelong, lifetime)
perpetual (also: ceaseless, constant)
perpetual (also: constant, continual, continuous)
perpetual (also: indefinite, permanent, lifetime)

Context sentences for "perpetual" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs I see it, one issue is now almost in perpetual motion in this connection.
Tak jak ja to widzę, jedna sprawa z tym związana jest teraz niemal stale aktualna.
EnglishAnd he smote his adversaries backward: He put them to a perpetual reproach.
I zaraził nieprzyjaciół swoich na pośladkach, a na wieczną hańbę podał ich.
EnglishAnd they also say that they can give you perpetual motion machines and free energy systems.
Powiedzą jeszcze, że mają na zbyciu perpetuum mobile i systemy darmowej energii.
EnglishWhy then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding?
Przeczże się odwrócił ten lud Jeruzalemski odwróceniem wiecznem?
EnglishThere is no such thing as perpetual motion either in physics or in economics.
Perpetum mobile nie istnieje ani w fizyce, ani też w ekonomii.
EnglishYou agree that your license to Google end users will be perpetual.
Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta.
EnglishLift up thy feet unto the perpetual ruins, All the evil that the enemy hath done in the sanctuary.
Pospieszże się na srogie popustoszenie; a jako wszystko poburzył nieprzyjaciel w świątnicy
Englishand I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame, which shall not be forgotten.
I podam was na urąganie wieczne, i na hańbę wieczną, która nigdy nie przyjdzie w zapamiętanie.
EnglishAnd the result is sort of gratifyingly perpetual.
I wynik, można powiedzieć, bardzo cieszy, bo ma trwałe miejsce w historii.
EnglishIt is a perpetual impulse that pushes galaxies apart from each other.
To ciągły impuls, który odsunął od siebie galaktyki.
EnglishWhen you're a latecomer to a language, what happens is you live there with a continuous and perpetual frustration.
Kiedy się oswaja z językiem nieco później, żyje się w nim z pewną stałą i wieczystą frustracją.
EnglishI will make thee a perpetual desolation, and thy cities shall not be inhabited; and ye shall know that I am Jehovah.
Na pustynie wieczne podam cię, i w miastach twoich mieszkać nie będą; a dowiecie się, żem Ja Pan.
EnglishAnd when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn it, a perpetual incense before Jehovah throughout your generations.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;
Englishsaith Jehovah: will ye not tremble at my presence, who have placed the sand for the bound of the sea, by a perpetual decree, that it cannot pass it?
mówi Pan; a przed obliczem mojem nie będziecież się lękali?
EnglishIndeed, anything you add to the mashup, music you might add, Lucas has a worldwide perpetual right to exploit that for free.
Cokolwiek dodasz do remiksu, na przykład muzykę -- Lucas posiada ogólne, niezbywalne prawo wykorzystywania tej treści za darmo.
Englishperpetual usufruct right to land
EnglishSo we have the perpetual adolescent.
Englishperpetual usufruct of land
EnglishFifty years after the signing of the Treaty of Rome the threat hanging over Europe is no longer that of war or perpetual walls of woe.
Pięćdziesiąt lat po podpisaniu traktatu rzymskiego groźbą, jaka zawisła nad Europą, już nie jest wojna lub ciągłe fale nieszczęść.
Englishto make their land an astonishment, and a perpetual hissing; every one that passeth thereby shall be astonished, and shake his head.
Tak, abym podał ziemię ich na spustoszenie, na świstanie wieczne, aby każdy, ktoby szedł przez nią, zdumiał się, i kiwał głową swoją.