EN perplexity
volume_up
{noun}

perplexity (also: conflict, rip, split, tear)

Context sentences for "perplexity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI must acknowledge that, although it is not typical of the Presidency to say so, I am closing it with a degree of perplexity.
Muszę przyznać, że choć to nie jest typowe dla przewodniczącego, zamykam ją z pewnym zakłopotaniem.
EnglishAnd there shall be signs in sun and moon and stars; and upon the earth distress of nations, in perplexity for the roaring of the sea and the billows;
Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały;
EnglishI particularly wished to express my perplexity and my concern about the way in which the House of European History project has so far been handled.
W szczególności chciałabym wyrazić swoje zdumienie i niepokój w związku ze sposobem, w jaki dotychczas realizowany był projekt Domu Historii Europejskiej.
EnglishThe best of them is as a brier; the most upright is [worse] than a thorn hedge: the day of thy watchmen, even thy visitation, is come; now shall be their perplexity.
Najlepszy z nich jest jako oset, najszczerszy przechodzi ciernie; dzień stróżów twoich i nawiedzenia twego przychodzi; już nastanie powikłanie ich.
EnglishFor it is a day of discomfiture, and of treading down, and of perplexity, from the Lord, Jehovah of hosts, in the valley of vision; a breaking down of the walls, and a crying to the mountains.
Albowiem to jest dzień ucisku i podeptania, i zamięszania od Pana, Pana zastępów, w dolinie widzenia, dzień burzenia murów, i wołania na góry.