"to persist in" translation into Polish

EN

"to persist in" in Polish

EN to persist in
volume_up
{verb}

to persist in (also: to stick to)
volume_up
obstawać {ipf. v.}

Similar translations for "to persist in" in Polish

to persist verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "to persist in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, you continue to persist with the failed Stability and Growth Pact.
Jednakże nadal trzymają się państwo nieskutecznego paktu stabilności i wzrostu.
EnglishCancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Nowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.
EnglishThe elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.
Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.
EnglishMr President, can I just add that to err is human; to persist is of the devil.
Dodam tylko, że błądzenie jest rzeczą ludzką; trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
EnglishUnfortunately, even today, numerous inequalities persist between women and men.
Niestety nawet dzisiaj utrzymują się liczne nierówności między kobietami a mężczyznami.
EnglishIf any lesions persist, treatment should be repeated for another four weeks.
Jeżeli zmiany utrzymują się, leczenie należy kontynuować przez dalsze cztery tygodnie.
EnglishAdministration of SOMAVERT should be discontinued if signs of liver disease persist.
Jeśli objawy choroby wątroby utrzymują się, należy przerwać podawanie preparatu SOMAVERT.
EnglishAnti-HAV antibodies have been predicted to persist for at least 10 years.
Przewiduje się, że przeciwciała anty- HAV mogą utrzymywać się co najmniej przez 10 lat.
EnglishTo this day, inequalities between men and women persist in many areas.
Nadal istnieją nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w wielu sferach.
EnglishFollowing the second vaccination swelling may persist for at least 35 days.
Po wstrzyknięciu drugiej dawki obrzęk może utrzymywać się przez okres co najmniej 35 dni.
EnglishWe do not meet any other country so frequently, yet problems persist.
Choć z żadnym innym krajem nie spotykamy się tak często, to problemy wciąż istnieją.
EnglishSymptoms may persist for a matter of months or on rare occasions for years.
Objawy mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy lub w rzadkich przypadkach przez kilka lat.
EnglishHowever, the fanatics of the open market persist and sign up to this.
Nie brakuje jednakże fanatyków wolnego rynku, którzy się pod tym podpisują.
EnglishWe must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Będziemy kontynuować wysiłki, nie ustawać w wysiłkach, a i tak za nic nie wygramy tej bitwy.
EnglishThat inequalities in pay between men and women persist is unacceptable.
Utrzymujący się brak równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest niedopuszczalny.
English. - Severe human rights violations persist in the ongoing Yukos affair.
na piśmie. - Nadal dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka w toczącej się sprawie Jukosu.
EnglishRespiratory depression may persist beyond the removal of the patch.
Depresja oddechowa może utrzymywać się po usunięciu systemu transdermalnego.
EnglishThe remaining effects can be treated by your doctor if they persist. ina
Pozostałe działania niepożądane mogą być leczone, jeśli ich objawy nie będą ustępować. cz
EnglishFirst of all, we need to persist with facilities that bear risks.
Przede wszystkim musimy trwać przy instrumentach służących do ograniczania ryzyka.
EnglishIf you do persist in this view I would like to give a few examples.
Jeśli opiera się pan przy tym stanowisku, chciałbym podać kilka przykładów.