"persistent asthma" translation into Polish

EN

"persistent asthma" in Polish

See the example sentences for the use of "persistent asthma" in context.

Similar translations for "persistent asthma" in Polish

persistent adjective
to persist verb
asthma noun

Context sentences for "persistent asthma" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishXolair is used to improve the control of severe persistent asthma that is caused by an allergy.
Preparat Xolair stosuje się w celu poprawy kontroli ciężkiej, przewlekłej astmy, która jest spowodowana alergią.
EnglishXolair treatment should be initiated by a doctor who has experience in the treatment of severe persistent asthma.
Leczenie preparatem Xolair powinien rozpoczynać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu ciężkiej, przewlekłej astmy.
EnglishEfficacy data from clinical trials in paediatric patients 6 months to 2 years of age with persistent asthma are limited.
Dane pochodzące z badań klinicznych o skuteczności preparatu u dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat z astmą przewlekłą są ograniczone.
EnglishXolair treatment should be initiated by physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe persistent asthma.
Leczenie preparatem Xolair powinno być rozpoczynane wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w rozpoznawaniu i leczeniu ciężkiej, przewlekłej astmy.
EnglishThe diagnosis of persistent asthma in very young children (6 months – 2 years) should be established by a paediatrician or pulmonologist.
Rozpoznanie astmy przewlekłej u bardzo małych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 2 lat) powinien ustalić lekarz pediatra lub pulmonolog.
EnglishThe diagnosis of persistent asthma in very young children (6 months – 2 years) should be established by a paediatrician or pulmonologist.
Rozpoznanie astmy przewlekłej u bardzo małych dzieci (w wieku 6 miesięcy do 2 lat) powinno być ustalone przez pediatrę lub pulmonologa.
EnglishEfficacy data from clinical trials in paediatric patients 6 months to 2 years of age with persistent asthma are limited.
Ilość danych uzyskanych w badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat, cierpiących na przewlekłą astmę, jest ograniczona.
EnglishIn 2 to 5 year old patients, exercise-induced bronchoconstriction may be the predominant manifestation of persistent asthma that requires treatment with inhaled corticosteroids.
U pacjentów w wieku 2 do 5 lat, skurcz oskrzeli wywołany przez wysiłek fizyczny może być głównym objawem przewlekłej astmy, która wymaga leczenia wziewnymi kortykosteroidami.
EnglishIn 2 to 5 year old patients, exercise-induced bronchoconstriction may be the predominant manifestation of persistent asthma that requires treatment with inhaled corticosteroids.
U dzieci w wieku od 2 do 5 lat skurcz oskrzeli wywołany przez wysiłek fizyczny może stanowić dominujący objaw przewlekłej astmy, wymagający zastosowania kortykosteroidów wziewnych.
EnglishHowever, the Applicant/ MAH only seeks to maintain the indication for montelukast as monotherapy in mild to moderate persistent asthma in children aged 2 years to 5 years.
Wnioskodawca/ podmiot odpowiedzialny stara się jednak wyłącznie o utrzymanie wskazania do stosowania montelukastu w monoterapii u dzieci w wieku od 2 do 5 lat z astmą przewlekłą o nasileniu

Other dictionary words

English
  • persistent asthma

Even more translations in the Finnish-English dictionary by bab.la.