"persistent problem" translation into Polish

EN

"persistent problem" in Polish

See the example sentences for the use of "persistent problem" in context.

Similar translations for "persistent problem" in Polish

persistent adjective
to persist verb
problem noun
problem adjective

Context sentences for "persistent problem" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI view that as a particularly persistent problem and one that cannot be resolved just like that.
Uważam to za problem szczególnie uporczywy i niedający się prosto rozwiązać.
EnglishHowever, this has been a long-standing and persistent problem for the developing world.
Jest to też jednak niezmienny problem krajów rozwijających się, z którym zmagają się one od dawna.
EnglishOn the one hand we have a persistent problem and on the other hand we have some rather ineffective laws.
Z jednej strony mamy utrzymujący się problem, a z drugiej strony - raczej nieskuteczne przepisy.
EnglishAnd I have not even mentioned the structural and persistent problem of Turkey's lack of respect for freedom of expression yet.
Nie wspomnę już o strukturalnym i ciągłym problemie braku poszanowania wolności wypowiedzi w Turcji.
EnglishThe second persistent problem which Anna Rosbach mentions, and for which she seeks a solution, is the quantity of old, discarded and lost fishing nets.
A drugi problem, o którym wspomina pani Anna Rosbach i rozwiązania którego szuka dotyczy ilości starych, porzuconych i zagubionych sieci rybackich.

Other dictionary words

English
  • persistent problem

Even more translations in the English-Dutch dictionary by bab.la.