"person i" translation into Polish


Showing results for "person". "person i" is currently not in our dictionary.
EN

"person i" in Polish

EN person
volume_up
{noun}

person
The person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.
Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzeń.
Yes, this person retired at 150 percent of their working income in retirement.
Tak, ta osoba na emeryturze uzyska 150 swojego wcześniejszego dochodu.
And if that person is in need, if that person is suffering, we're automatically prepared to help.
I jeśli ta osoba potrzebuje pomocy, jeśli cierpi, jesteśmy automatycznie gotowi pomóc.
person (also: human, human being, man, mayne)
First, does one person have the right to decide about another person's life?
Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Co sekundę jeden człowiek gdzieś na świecie zaraża się gruźlicą.
A worthless person, a man of iniquity, Is he that walketh with a perverse mouth;
Człowiek niepobożny, mąż złośliwy chodzi w przewrotności ust;
person (also: character, fellow, guy, chap)

Synonyms (English) for "person":

person

Similar translations for "person i" in Polish

person noun
I pronoun
Polish
M noun

Context sentences for "person i" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs the worldly-wise person in the middle, I know I am in the right place.
Jako doświadczony przedstawiciel środka, wiem jednak, że jestem we właściwym miejscu.
EnglishSo if I look at a person and I look at a person's genome, it's the same thing.
Zatem jeśli patrzysz na daną osobę oraz na jej genom, jest tak samo.
EnglishIf I were the person involved, I would take the matter to the courts.
Jeśli w grę wchodzi interes osobisty, to należało by oddać sprawę do sądu.
EnglishI also tried to be the safest person I could be, because that's a part of health.
Próbowałem też żyć bezpiecznie, bo to część dbania o zdrowie.
EnglishCan my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
EnglishI mean, I empathize with that person but I don't literally feel the touch.
Wczuwam się w tę osobę, ale nie czuję się dotykany.
EnglishRegarding accusations against a specific person, I am not a tribunal.
Jeżeli chodzi o konkretną osobę, to nie jestem sędzią.
EnglishWell I'm not a particularly brave person, I have to confess it, but I could not just ignore him.
W prawdzie nie jestem szczególnie odważny, muszę to przyznać, ale nie mogłem zwyczajnie tego zignorować.
EnglishWhereas I'm a field person, I get panic attacks if I have to spend too many hours in a lab with a white coat on -- take me away.
Dostaję drgawek, gdy muszę spędzać zbyt wiele godzin w fartuchu w laboratorium!
EnglishSince there's no one I admire most, this is about a person I admire least, my ex-boyfriend, Andre.
Jako, że nie ma osoby, którą podziwiam najbardziej opowiem o tej, którą podziwiam najmniej, o moim byłym chłopaku Andre.
EnglishDo I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
EnglishI have always decided that I was going to be an expert on one thing, and I am an expert on this person, and so I write about it.
Zawsze chciałam być ekspertem w danej dziedzinie, jestem znawcą tej osoby, więc piszę o niej.
EnglishSo, if we are -- if we have five person, and I will do a five-handed poker game.
Lubię hazard Oficjalnie nie grywam ale...
EnglishTo accuse such a person of treason is, I believe, to say the least, unparliamentary language, and he should be ashamed of himself.
Oskarżanie takiej osoby o zdradę stanu jest, mówiąc oględnie, językiem nieparlamentarnym i powinien się tego wstydzić.
English"Ha, I'm the only person I ever loved."
EnglishAnother person. ~~~ Oh, I forgot, I shouldn't shuffle but I think -- (Laughter) -- actually, my technique is to peek, all the time.
Zapomniałem, że nie powinienem tasować.
EnglishI'm not the person you think I...
EnglishI suppose I should not single out any one person, but I would like to make special mention of Mr Purvis in this regard.
Podejrzewam, że nie powinienem wybierać jakiejś jednej osoby, lecz chciałbym w tym miejscu wymienić w sposób szczególny pana posła Purvisa.
EnglishThe sense of, you know, life could be better, I could join this -- I could be a perfect person, I could join this perfect world.
To wrażenie, że życie mogłoby być lepsze, że mógłbym się tam znaleźć – mógłbym być doskonały, mógłbym być częścią tego doskonałego świata.
EnglishThis was one of the huge lessons of the year, is that I almost pretended to be a better person, and I became a little bit of a better person.
To była jedna z wielkich lekcji tego roku: prawie udawałem, aby być lepszym człowiekiem i stałem się troszeczkę lepszym człowiekiem.