"person involved" translation into Polish

EN

"person involved" in Polish

See the example sentences for the use of "person involved" in context.

Similar translations for "person involved" in Polish

person noun
involved adjective
to involve verb

Context sentences for "person involved" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf I were the person involved, I would take the matter to the courts.
Jeśli w grę wchodzi interes osobisty, to należało by oddać sprawę do sądu.
EnglishI'm telling you that because -- when it is you or your person involved -- you don't care where -- whether it's aid.
Kiedy chodzi o nas, czy o kogoś bliskiego, nie dbamy skąd i jaka jest pomoc.
EnglishKeep out of the reach and sight of children and any other person not directly involved in the treatment.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci oraz innych osób nie związanych bezpośrednio z leczeniem.
EnglishAnd I thought, that's sort of interesting, but maybe there's a person who should be involved in this in some way.
Zamierza znaleźć sobie nowe miejsce do życia.
Englisha person involved in sth
EnglishIt is also in the interest of the person involved that the procedure is as short as possible to avoid an investigation into the same incident in two countries.
W interesie osoby objętej postępowaniem leży również, aby postępowanie trwało tak krótko, jak to możliwe, aby uniknąć postępowania w tej samej sprawie w dwóch państwach.
EnglishThe very first mission of the Cornwall Air Ambulance involved a person who had drowned and donated four of their organs - organs that would have been lost without an air ambulance.
Pierwsza misja Kornwalijskiego Pogotowia Lotniczego dotyczyła osoby, która utonęła i oddała swoje cztery narządy, które zostałyby utracone bez pogotowia lotniczego.

Other dictionary words

English
  • person involved

More translations in the English-Portuguese dictionary.