"person out" translation into Polish

EN

"person out" in Polish

See the example sentences for the use of "person out" in context.

Similar translations for "person out" in Polish

person noun
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "person out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe person who spoke out against regulation in this area in the Council was Gordon Brown.
Osobą, która na forum Rady wypowiadała się przeciwko regulacjom w tej dziedzinie, był Gordon Brown.
EnglishStatistics show that one person out of every five above the age of 80 suffers from Alzheimer's disease.
Dane statystyczne pokazują, że co piąta osoba powyżej 80 roku życia cierpi na chorobę Alzheimera.
EnglishSo the lower the status of the job and of the person carrying out, the more removed he would be from his personal sphere.
Im niższy status pracy i osoby ją wykonującej, tym bardziej odcięty powinna być ze swojej prywatnej sfery.
EnglishApart from the questions of legitimacy and effectiveness, I worry about what happens to a person singled out for attention.
Poza sprawami zasadności i skuteczności, martwi mnie to, co stanie się z osobą, na którą zwrócono uwagę.
EnglishAnd I had recently discovered a bomb shelter in the backyard of a house I had bought in LA that the real estate person hadn't pointed out.
Agent zajmujący się sprzedażą domu nie raczył nadmienić tego faktu.
EnglishJust to get rid of this godless person out there that Sylvia Browne talks about all the time?
Ja oczywiście rozumiem, że słyszy się, nawet dzisiaj, o epidemii AIDS, głodujących dzieciach i ludziach pozbawionych wody zdatnej do picia.
EnglishI'm very proud because I think I'm the only person in America to out Bible-talk a Jehovah's Witness.
Jestem bardzo dumny z siebie ponieważ myślę, że jestem jedyną osobą w Ameryce, która mówiąc o Biblii potrafiła przegadać Świadków Jehowy.
EnglishIf you believe you're a beautiful person inside and out, there is no look that you can't pull off. ~~~ So there is no excuse for any of us here in this audience.
Innymi słowy, jeśli wierzysz, że jesteś piękna w środku i na zewnątrz, najgorszy wygląd ci tego nie odbierze.
EnglishMr Reinfeldt, you should rather seek out the person who can best represent moral authority, who can be the broker of agreements in Europe.
Panie Reinfeldt! Powinien pan raczej poszukać kandydata, który ma największy autorytet moralny, który może być mediatorem porozumień w Europie.
EnglishNow, the first person to figure that out and do something about it on a national scale was that well-known, bleeding heart liberal Margaret Thatcher.
Pierwszą osobą, która na to wpadła i podjęła działania na skalę kraju była dobrze znana, współczująca Pani liberał Margaret Thatcher.
EnglishThe recession is hitting European youth full in the face: whereas one young person out of five is out of work, 40% of young workers are on a part-time contract.
Recesja mocno uderza w europejską młodzież: co piąta młoda osoba nie ma pracy, a 40 % młodych pracowników jest zatrudnionych na pół etatu.
EnglishSo, looking at the situation from the point of view of the person out -- as opposed to the traditional position of the organization in -- was, for these guys, quite a revelation.
Tak więc, ocena sytuacji z perspektywy pacjenta, z zewnątrz, w przeciwieństwie do perspektywy organizacji, z wewnątrz, była dla naszych klientów zupełną nowością.

Other dictionary words

English
  • person out

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.