"person who has" translation into Polish

EN

"person who has" in Polish

See the example sentences for the use of "person who has" in context.

Similar translations for "person who has" in Polish

person noun
who pronoun
to have verb
ha noun
Polish
ha interjection
Polish

Context sentences for "person who has" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA heart that is removed from the body of a person who has died is viable for only four hours.
Serce pobrane od osoby zmarłej nadaje się do przeszczepu przez zaledwie cztery godziny.
EnglishI met a person who has HIV as a result of a needle-stick injury.
Spotkałem osobę, która zakaziła się wirusem HIV w wyniku zranienia ostrym narzędziem.
EnglishThey called their landlord a Wabenzi, meaning that he is a person who has enough money to drive a Mercedes-Benz.
O właścicielu mówili "wabenzi" – był tak bogaty, że mógł jeździć Mercedesem-Benzem.
EnglishI say this, moreover, as a person who has devoted 10 years of his life to organising sporting activities.
Mówię to w dodatku jako ktoś, kto poświęcił ponad 10 lat życia na organizowanie działalności sportowej.
EnglishHowever, President Ouattara was clearly the winner of the election and he is the person who has democratic legitimacy.
Jednak prezydent Ouattara zwyciężył rzecz jasna wybory i jest osobą, która ma mandat demokratyczny.
EnglishIt simply defines a person who has entered the territory of the Union illegally as an illegal immigrant who has rights.
Zdefiniowano w nim jedynie osobę nielegalnie przybywającą do Unii jako posiadającego prawa nielegalnego emigranta.
EnglishThe brain of a person who has already learnt a second language besides their native tongue is full of varying types of experience.
Człowiek, który oprócz języka ojczystego nauczył się języka obcego, dysponuje wieloma doświadczeniami różnej natury.
EnglishSo what happens in an institution is the very person who has the power to solve the problem also has a very, very large budget.
że czują się fatalnie z tą dysproporcją. ~~~ W świecie instytucji osoby zdolne rozwiązać problem, mają też potężny budżet.
EnglishWill you please allow me just at the end to say a word about one other person who has contributed to this process?
Jeżeli państwo pozwolicie, chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć parę słów o innej osobie, która przyczyniła się do prac nad tym procesem.
EnglishWe all know that the young person who has no option but to work as well as study is heading towards failure in his/her studies.
Wszyscy wiemy, że młody człowiek, który nie ma wyjścia i musi jednocześnie pracować oraz studiować, jest skazany na studiach na porażkę.
EnglishHow can a person who has never heard of HIV consent to being tested for it?
W jaki sposób nieuprzywilejowana, biedna osoba bez wykształcenia, która nigdy nie słyszała o HIV, ma się zgłosić na badania dobrowolne?
EnglishLast but not least, as a person who has been working for women's equal political representation over the last 15 years, I would be glad if this person were a woman.
W końcu, jako osoba, która od piętnastu lat pracuje na rzecz równej reprezentacji politycznej kobiet, ucieszyłabym się, gdyby tą osobą została kobieta.
EnglishIn Poland, cells, tissues and organs can be taken from deceased donors if the person who has died had not registered with the Central Register of Objections.
W Polsce pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wpisała się za życia do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.
EnglishThis is why, Lady Ashton, I am appealing to you, as you are the person who has perhaps the most to gain from the motivation and energy of the whole European Union.
Dlatego, pani baronesso Ashton, apeluję do pani, gdyż jest pani osobą, która może chyba najwięcej zyskać na motywacji i energii całej Unii Europejskiej.
EnglishIn fact, if you were to be treated, you might well end up being treated by a person who has no medical credentials as this case from Rajasthan illustrates.
Jeżeli zaś miałbyś być poddany leczeniu, to prawdopodobnie leczyłby cię ktoś, kto nie ma odpowiednich uprawnień medycznych, jak to pokazuje ten przypadek z Radżastanu.
EnglishIn a globalised economic market, immigration is the supreme stage of capitalist logic, where the person who has nothing to sell can sell only himself.
Na zglobalizowanym rynku ekonomicznym imigracja jest najwyższym stadium logiki kapitalistycznej, w której ktoś, kto nie ma niczego do sprzedania, może sprzedać tylko siebie.
EnglishThere are people here who are really experts on cancer, but I am a person who has worked for many years in the fight against cancer and I will remain as such.
Są tu obecni ludzie, którzy faktycznie są specjalistami w zakresie nowotworów, ale ja jestem osobą, która przez wiele lat zwalczała raka i tak pozostanie w przyszłości.
EnglishMadam President, any fair-minded person who has followed the two cases at the WTO would really come to the conclusion that to use an English phrase 'it is a six of one and half a dozen of the other'.
Pani przewodnicząca! Każda bezstronna osoba, która śledziła przebieg tych dwóch spraw w WTO dojdzie do wniosku, że, jak mówi przysłowie, na jedno wychodzi.

Other dictionary words

English
  • person who has

In the Esperanto-English dictionary you will find more translations.