"personal capacity" translation into Polish

EN

"personal capacity" in Polish

See the example sentences for the use of "personal capacity" in context.

Similar translations for "personal capacity" in Polish

personal adjective
person noun
capacity noun

Context sentences for "personal capacity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - Madam President, I will speak in a personal capacity on this matter.
autor. -Pani przewodnicząca! Pragnę osobiście zabrać głos w tej sprawie.
English. - Mr President, I am talking in a personal capacity on this matter.
autor. -Panie przewodniczący! W tej kwestii chciałbym wypowiedzieć się we własnym imieniu.
English. - Mr President, I will speak on this matter in a personal capacity.
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Wypowiem się w tej sprawie jako osoba prywatna.
EnglishYou also stated that you were speaking in your personal capacity.
Powiedział pan również, że wyraża pan swoje osobiste zdanie.
EnglishAs I understand it, he was doing so in a personal capacity.
Jak rozumiem, wystąpił on we własnym imieniu. Mój drogi Martinie!
EnglishMadam President, I speak on this matter in a personal capacity, and not on behalf of my Group.
Pani przewodnicząca! Chciałbym przedstawić w tej sprawie moją osobistą opinię a nie w imieniu mojej grupy.
English. - Mr President, let me commence by stating that I am speaking in a personal capacity on this topic.
autor. - Panie przewodniczący! Proszę pozwolić mi zacząć od tego, że w tej kwestii wyrażę swoją osobistą opinię.
EnglishI therefore do not intend to discuss the finer points of detail, but would simply like to make various comments in a personal capacity.
Nie mam zamiaru omawiać szczegółów, ale chciałabym po prostu poczynić kilka osobistych uwag.
EnglishThere are, however, two things I wish to say to the House, and I say them entirely in a personal capacity and not on behalf of my group.
Są jednak dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć Izbie i mówię je całkowicie w imieniu własnym, a nie w imieniu mojej grupy.
EnglishMr President, speaking in a personal capacity, let me remind colleagues that the public has lost faith in man-made global warming.
Panie Przewodniczący! Jako osoba prywatna chciałbym przypomnieć koleżankom i kolegom, że społeczeństwo przestało wierzyć w antropogeniczną zmianę klimatu.
EnglishI have also raised it with Chancellor Merkel in this House: she stated in her personal capacity that she agreed on the need to settle the matter.
Wspomniałem o tym kanclerz Merkel również w tej Izbie: stwierdziła ona w swoim własnym imieniu, iż zgadza się, że należy rozwiązać tę kwestię.
EnglishI believe that the President of the European Parliament does not speak in a personal capacity on matters pertaining to the powers of the Commission of the European Union.
Uważam, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego nie wyraża swego osobistego zdania, mówiąc o kwestiach leżących w zakresie uprawnień Komisji Unii Europejskiej.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I just wanted to stress that the President of Parliament, Mr Pöttering, was quite right to say he was speaking in a personal capacity.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałem tylko podkreślić, że przewodniczący Parlamentu, pan Pöttering, miał rację, mówiąc, że wyraża swoje osobiste poglądy.

Other dictionary words

English
  • personal capacity

Search for more words in the English-Swahili dictionary.