"personal computers" translation into Polish

EN

"personal computers" in Polish

See the example sentences for the use of "personal computers" in context.

Similar translations for "personal computers" in Polish

personal adjective
person noun
computers noun
Polish
computer noun
Polish
computer adjective

Context sentences for "personal computers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut spin on to the 80s when personal computers did arrive, then there was room for this kind of system on personal computers.
Ale w latach 80-tych, gdy komputery osobiste stały się czymś normalnym, znalazło się zastosowania dla tego typu systemów w komputerach.
EnglishInstead, allow offline access on personal computers where only you have access, and where your access to the computer is password protected.
Zamiast tego włączaj dostęp w trybie offline na komputerach osobistych, do których tylko Ty masz dostęp i na których Twoje konto jest chronione hasłem.
EnglishThe increasing use of personal computers and digital imaging software in counterfeiting banknotes poses a threat to the paper currency.
Coraz powszechniejsze wykorzystanie komputerów osobistych i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu w celu fałszowania banknotów stanowi zagrożenie dla pieniądza papierowego.
EnglishWhere you are now, all of a sudden, sitting in front of personal computers and video text -- teletext systems, and somewhat horrified by what you see on the screen?
Siedzimy przed ekranem komputera osobistego, Siedzimy przed ekranem komputera osobistego, korzystamy z teletekstu, tekstu na wideo, ale przeraża nas jakość tego, co widzimy?
EnglishThis includes, for example, the 3D laser scanning systems, ever more powerful personal computers, 3D graphics, high-definition digital photography, not to mention the Internet.
Rzeczy takie jak systemy laserowe do skanów 3D, o wiele wydajniejsze komputery osobiste, programy do grafiki 3D cyfrowa fotografia w wysokiej rozdzielczości, nie wspominając o internecie.

Other dictionary words

English
  • personal computers

Search for more words in the English-Italian dictionary.