"personal consumption" translation into Polish

EN

"personal consumption" in Polish

See the example sentences for the use of "personal consumption" in context.

Similar translations for "personal consumption" in Polish

personal adjective
person noun
consumption noun

Context sentences for "personal consumption" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese are the amounts assumed to be for personal consumption.
Zakłada się, że takie ilości mogą być przeznaczone do osobistego spożycia.
EnglishYou are also allowed to bring in limited quantities - for personal consumption - of other animal products including fish products, snails and honey.
Możesz również przywieźć, w ograniczonych ilościach i do użytku własnego, inne produkty zwierzęce, takie jak produkty rybne, ślimaki czy miód.
EnglishYou may also bring in limited quantities, for personal consumption, of other animal products including fishery products, snails and honey.
Dozwolony jest również przywóz w ograniczonych ilościach i na użytek własny innych produktów zwierzęcych, takich jak produkty rybołówstwa, ślimaki i miód.
EnglishTravellers arriving from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.
Podróżni przybywający z Chorwacji, Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych mogą także przywozić do Unii mięso i przetwory mleczne w ograniczonej ilości na własne potrzeby.
EnglishTravellers arriving in the EU from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.
Podróżni przyjeżdżający do UE z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii i Islandii mogą mieć ze sobą niewielkie ilości produktów mięsnych i nabiału do użytku własnego.

Other dictionary words

English
  • personal consumption

Translations into more languages in the bab.la Norwegian-English dictionary.