"personal contact" translation into Polish

EN

"personal contact" in Polish

See the example sentences for the use of "personal contact" in context.

Similar translations for "personal contact" in Polish

personal adjective
person noun
contact noun
contact adjective
to contact verb

Context sentences for "personal contact" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Register is publicly available on the internet for consultation, excluding the personal data concerning the contact persons.
Informacje zawarte w rejestrze – z wyjątkiem danych osób wyznaczonych do kontaktu – są ogólnodostępne w Internecie.
EnglishI should also tell you regarding this that I had no trouble getting in direct, personal contact with Mr Odinga.
W tym kontekście powinienem państwu również powiedzieć, że nie mieliśmy problemów z nawiązaniem bezpośredniego, osobistego kontaktu z panem Odingą.
EnglishStaying in regular personal contact with imprisoned mothers is vital for their future lives and future interpersonal relations.
Stały kontakt osobisty z matkami przebywającymi w więzieniu jest niezbędny dla późniejszego życia i relacji interpersonalnych tych dzieci.
EnglishOccasionally, however, users report that they're able to find their personal contact information attached to a business listing and would like it removed.
Sporadycznie zdarza się jednak, że użytkownicy informują o znalezieniu osobistych informacji kontaktowych dołączonych do informacji o firmie.
EnglishWhatever the case, the Chinese authorities clearly wanted to prevent any personal contact between a member of the European Parliament and these three Chinese nationals.
Cokolwiek by nie mówić, chińskie władze wyraźnie chciały zapobiec jakimkolwiek osobistym kontaktom miedzy posłem Parlamentu Europejskiego, a tymi trzema Chińczykami.
EnglishHowever, all EU countries recognise that children have the right to a personal relationship and direct contact with both parents, even if the parents live in different countries.
Wszystkie kraje UE respektują prawo dzieci do osobistej relacji i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, nawet w sytuacji, gdy mieszkają oni w różnych krajach.
English Every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and direct contact with both his or her parents, unless that is contrary to his or her interests.
    Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.
EnglishThe personal data concerning the contact persons, collected from the web-based registration interface will not be made available for consultation to the European citizens on the Register website.
Dane osób wyznaczonych do kontaktu, pobrane z internetowego formularza rejestracji, nie zostaną udostępnione obywatelom Unii poprzez stronę internetową rejestru.
EnglishPlease keep in mind that you should never enter your personal contact information in your business listing since all the information entered in your Google Places account will be displayed on Google.
Pamiętaj, że nie należy nigdy wprowadzać osobistych informacji kontaktowych we wpisie o firmie, ponieważ wszystkie informacje podane na koncie Miejsc Google są wyświetlane w Google.

Other dictionary words

English
  • personal contact

More translations in the English-Danish dictionary.