"personal details" translation into Polish

EN

"personal details" in Polish

EN personal details
volume_up
{noun}

personal details (also: personal information)

Similar translations for "personal details" in Polish

personal adjective
person noun
details noun
to detail verb
detail noun
detail adjective

Context sentences for "personal details" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe cost calculation, data on asylum applications and the handling of personal details are inadequate.
Kalkulacja kosztów, dane dotyczące wniosków o azyl oraz przetwarzanie danych osobowych są niewystarczające.
EnglishPrivacy relates to the petitioner's name and personal details, while confidentiality relates to the subject of the petition.
Prywatność odnosi się do imienia i nazwiska autora petycji oraz jego danych osobowych, natomiast poufność odnosi się do przedmiotu petycji.
EnglishIn order to buy things online, you must give the seller certain personal details (usually your name, address and bank details).
NIE   - Zgodnie z prawem sprzedawca ma obowiązek podania w witrynie podstawowych informacji, po to, aby można się było z nim skontaktować w przypadku wystąpienia problemów.
EnglishI believe that the restrictions by the United States authorities in relation to demanding personal details for security reasons are most unreasonable.
Wierzę, że ograniczenia narzucone przez władze Stanów Zjednoczonych w związku z koniecznością zapewniania danych osobowych ze względów bezpieczeństwa są całkowicie nieuzasadnione.
EnglishI reiterate the demand that legal appeals must be possible and that suitable guarantees must be established regarding any transfer of personal details to third countries.
Powtarzam żądanie, że należy umożliwić składanie odwołań na drodze sądowej i ustanowić odpowiednie gwarancje w kwestii przekazywania danych osobowych krajom trzecim.
EnglishCan introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has.
Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania.
EnglishRegistering our travel, the mass storage of personal details and the systematic charting of economic transactions is not liberal, nor is it tolerant or far-sighted.
Rejestrowanie podróży, masowe przechowywanie danych osobowych i systematyczne śledzenie transakcji gospodarczych nie jest oznaką liberalizmu, ani też oznaką tolerancji czy dalekowzroczności.