"to personalize" translation into Polish

EN

"to personalize" in Polish

EN to personalize
volume_up
[personalized|personalized] {verb}

to personalize
to personalize (also: to accommodate, to adapt, to adjust, to customize)
Sign in to a Google Account to personalize your search experience.
Zaloguj się na konto Google, aby dostosować opcje wyszukiwania do swoich potrzeb.
If your listing is already on Google, you may still want to verify it in order to personalize the listing with photos, videos and more.
Jeśli wpis o Twojej firmie jest już widoczny w Google, nadal warto go zweryfikować oraz dostosować za pomocą zdjęć, filmów wideo i innych elementów.
Verifying your listing allows you to personalize your business’s Place Page with custom fields, photos & videos, posts, and more.
Zweryfikowanie wpisu umożliwia dostosowanie strony miejsca swojej firmy przez dodanie pól niestandardowych, zdjęć i filmów, postów, a także innych elementów.
to personalize (also: to customize)

Synonyms (English) for "person":

person

Context sentences for "to personalize" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUse extensions to personalize Google Chrome with extra features and functionality.
Użyj rozszerzeń, aby spersonalizować Google Chrome za pomocą dodatkowych funkcji i możliwości.
EnglishSome sites can use your location information to personalize the information they show you.
Niektóre witryny mogą używać danych o Twojej lokalizacji, aby dostosowywać podawane Ci informacje.
EnglishAnd I just wanted to personalize that.
Chcę nadać temu osobisty wymiar, bo wielkie frazy nie pobudzają do refleksji.
EnglishThen learn how you can further personalize the Toolbar with custom buttons and bookmarks.
Następnie sprawdź, jak jeszcze możesz spersonalizować pasek narzędzi Toolbar przy użyciu niestandardowych przycisków i zakładek.
EnglishSign in & outSign in to a Google Account to personalize your search experience.
Po zalogowaniu się na konto Google adres e-mail i zdjęcie w profilu, jeśli je masz, skojarzone z Twoim kontem są wyświetlane w górnej części strony.
EnglishVerifying your listing allows you to personalize your business’s Place Page with custom fields, photos & videos, posts, and more.
Zweryfikowanie wpisu umożliwia dostosowanie strony miejsca swojej firmy przez dodanie pól niestandardowych, zdjęć i filmów, postów, a także innych elementów.