"to pertain to" translation into Polish

EN

"to pertain to" in Polish

EN to pertain to
volume_up
{verb}

to pertain to (also: to run on)
Two further draft resolutions pertain to Regulation (EC) No 883/2004 and its annexes.
Dwa następne projekty wniosków dotyczą rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i jego załączników.
The remaining regrets pertain to these things: finance, family issues unrelated to romance or parenting, health, friends, spirituality and community.
Pozostałe żale dotyczą tych oto rzeczy: pieniądze, sprawy rodzinne niedotyczące związków miłosnych czy wychowania dzieci, zdrowie, przyjaźnie, duchowość i wspólnota.
to pertain to
to pertain to

Similar translations for "to pertain to" in Polish

to pertain verb
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "to pertain to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English33 percent of all of our regrets pertain to decisions we made about education.
33 procent wszystkich naszych żalów dotyczy naszych decyzji związanych z wykształceniem.
EnglishTwo further draft resolutions pertain to Regulation (EC) No 883/2004 and its annexes.
Dwa następne projekty wniosków dotyczą rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i jego załączników.
EnglishWhat worries me is that a similar double standard is beginning to pertain within our institutions.
Martwi mnie to, że podobne podwójne standardy zaczynają obowiązywać w naszych instytucjach.
EnglishThe ban on chlorinated chickens for consumption must continue to pertain.
Zakaz chlorowanych kurczaków musi nadal obowiązywać.
Englishhow much more, things that pertain to this life?
EnglishHowever, what arrangements would pertain when children travel by train, coach or other means of public transport?
Jakie jednak ustalenia należy poczynić w przypadku, gdy dziecko podróżuje pociągiem, autokarem lub innymi środkami transportu publicznego?
EnglishUpside risks pertain to further increases in indirect taxes owing to the need for fiscal consolidation.
Czynniki oddziałujące w kierunku wzrostu cen wiążą się z dalszymi podwyżkami podatków pośrednich, wynikającymi z konieczności konsolidacji fiskalnej.
EnglishOf course, these figures pertain to the period before the closing down of units three and four of the nuclear power plant on 31 December 2006.
Oczywiście te liczby odnoszą się do okresu poprzedzającego likwidację jednostek numer 3 i 4 elektrowni atomowej, co nastąpiło 31 grudnia 2006 r.
EnglishGod do so unto the enemies of David, and more also, if I leave of all that pertain to him by the morning light so much as one man-child.
To niech uczyni Bóg nieprzyjaciołom Dawidowym, i to niech przyczyni, jeźli co do zarania zostawię ze wszystkiego co ma, aż do najmniejszego szczenięcia).
EnglishThe remaining regrets pertain to these things: finance, family issues unrelated to romance or parenting, health, friends, spirituality and community.
Pozostałe żale dotyczą tych oto rzeczy: pieniądze, sprawy rodzinne niedotyczące związków miłosnych czy wychowania dzieci, zdrowie, przyjaźnie, duchowość i wspólnota.