"physically" translation into Polish

EN

"physically" in Polish

EN physically
volume_up
{adverb}

physically (also: constitutionally)
Physically, a really cool, elegant, thinking coming along lately.
Fizycznie, naprawdę fajnego, eleganckiego myślenia, które ostatnio nadeszło.
I want you to first notice that those two desert scenes are physically the same.
Chcę, żebyście zauważyli, że te dwie scenerie są fizycznie identyczne.
We need to be there physically, we need to be there in terms of the support we can give.
Musimy być tam fizycznie, musimy być tam obecni w postaci wsparcia, jakiego możemy udzielić.

Synonyms (English) for "physic":

physic
physical

Context sentences for "physically" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are marked, of course, by a challenge, whether physically, emotionally or both.
Wyzwania odciskają piętno, fizyczne, emocjonalne, czasem takie i takie.
EnglishThe reconstituted solution is physically-chemically stable for 24 hours at 25ºC.
Odtworzony roztwór zachowuje stabilność fizyczno- chemiczną w temperaturze 25°C przez 24 godziny.
EnglishThey provide opportunities to be more physically active, as well as local economic development.
Zachęca za to ludzi do aktywności i stwarza możliwości rozwoju gospodarczego.
EnglishThe importance of physically and psychologically rehabilitating women victims of the war stands out.
Istotna jest także psychologiczna i medyczna rehabilitacja kobiet - ofiar wojny.
EnglishSport has a very big role to play both physically and psychologically.
Sport odgrywa bardzo istotną rolę zarówno z punktu widzenia kondycji fizycznej, jak i psychicznej.
EnglishI felt like I was physically present inside the shipwreck of Titanic.
Czułem jakbym naprawdę znajdował się we wnętrzu wraku Titanica.
EnglishThey weren't physically transporting themselves; they were mentally transporting themselves.
Nie przenosimy fizycznych ciał, tylko własne umysły.
EnglishErbitux 2 mg/ ml is chemically and physically stable for up to 20 hours at 25°C.
Stabilność chemiczną i fizyczną preparatu Erbitux 2 mg/ ml wykazano podczas przechowywania do 20 godzin w temperaturze 25°C.
EnglishThe police are called in to physically remove the women.
Policja została wezwana, aby siłą fizyczną usunąć kobiety.
EnglishAnd in the absence of computers, you have to physically model.
Przy braku komputerów, musisz tworzyć realne modele.
EnglishWell, you can't do that physically, but on a computer you can do it.
Coś takiego można zrobić tylko na komputerze.
EnglishBut sometimes we are only five doctors and 16 nurses, and we are physically getting exhausted to see all of them.
Ale zdarza się, że mamy tylko pięciu lekarzy i 16 pielęgniarek.
EnglishAnd when you lose one, far less both, it's a lot harder to do the things we physically need to do.
Jeśli stracimy jedną z nich, lub co gorsza obie, znacznie trudniej jest robić rzeczy, które są dla nas niezbędne.
EnglishThe reconstituted solution is chemically and physically stable for 24 hours at 2°C – 8°C.
Przygotowany roztwór preparatu Zometa zachowuje właściwości chemiczne i fizyczne w ciągu 24 godzin w temperaturze 2°C – 8°C.
EnglishAnd so, how I see my work contributing is sort of trying to literally re-imagine these connections and physically rebuild them.
Swoją pracę rozumiem więc jako próbę odtworzenia tych powiązań i ich fizycznej odbudowy.
EnglishAnd so it's very difficult to get there, if you do it physically.
4-5 osób spośród miliardów istnień.
EnglishNeither do we need to have guards physically present in some places, especially in Strasbourg and Luxembourg.
Nie potrzebujemy również fizycznej obecności strażników w niektórych miejscach, zwłaszcza w Strasburgu i Luksemburgu.
EnglishIt physically carves out conversation space for one.
Tworzy fizyczną przestrzeń na konwersację.
EnglishThe next is actually taking this feedstock and putting in a tool, physically filling an enclosure, a mold, in whatever shape you want to get.
Surowiec należy umieścić w maszynie, wypełnić nim formę, wybraną w zależności od potrzeb.
EnglishAnd I am going to show you multiple applications in the medical field that can be enabled just by focusing, physically focusing.
I pokażę wam liczne zastosowania medyczne, które są możliwe tylko przez skupienie, fizyczne skupienie.