"physician experienced" translation into Polish

EN

"physician experienced" in Polish

See the example sentences for the use of "physician experienced" in context.

Similar translations for "physician experienced" in Polish

physician noun
experienced adjective
to experience verb

Context sentences for "physician experienced" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the treatment of PAH.
Leczenie powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. od
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. t uk
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinien rozpocząć lekarz doświadczony w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Terapia powinna zostać rozpoczęta przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishThe therapy should be prescribed by a physician experienced in the management of HIV infection.
Terapia powinna być wdrażana przez lekarza, doświadczonego w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishTherapy should be prescribed by a physician experienced in the management of HIV infection.
Terapia powinna być zlecana przez lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.
EnglishTreatment should be initiated under supervision of a physician experienced in the treatment of the disease.
Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu tej choroby.
EnglishTo be administered under the supervision of a physician experienced in the use of cytotoxic agents
Do podawania wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu produktów cytotoksycznych.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinno być rozpoczęte przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of haemophilia.
Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie preparatem Agenerase powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of acromegaly.
Terapia powinna być rozpoczęta pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w leczeniu akromegalii.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of haemophilia A.
Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii typu A.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie preparatem Agenerase powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of haemophilia.
Podawanie leku powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii.
EnglishTo be administered under the supervision of a physician experienced in the use of cytotoxic agents
Preparat Savene musi być podawany pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu środków cytotoksycznych.
Other dictionary words
English
  • physician experienced

More translations in the English-Dutch dictionary.