"physicians" translation into Polish

EN

"physicians" in Polish

EN physicians
volume_up
{plural}

physicians (also: doctors)
Physicians should keep in mind the potential of abuse of fentanyl.
Lekarze powinni być świadomi niebezpieczeństwa nadużywania fentanylu.
Physicians should consider clinical monitoring for these patients.
Lekarze powinni rozważyć obserwację kliniczną tych pacjentów.
For further information, physicians should refer to the Reyataz Summary of Product Characteristics.
Dalsze informacje lekarze znajdą w Charakterystyce Produktu Leczniczego Reyataz.
physicians
volume_up
medycy {m pl}

Synonyms (English) for "physician":

physician

Context sentences for "physicians" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPhysicians are advised to weigh this risk against the potential benefits of the drug.
Należy rozważyć stosunek ryzyka do potencjalnych korzyści ze stosowania preparatu.
EnglishIt is obvious that a health system cannot function without physicians.
Rzeczą oczywistą jest, że system zdrowotny nie może funkcjonować bez lekarzy.
EnglishPhysicians were allowed to change their patient's NRTI regimen upon entry into the study.
Po włączeniu pacjenta do badania lekarzom zezwalano na zmianę schematu leczenia NRTIs.
EnglishPatients should be warned to report any febrile illness to their physicians.
Pacjentów należy uprzedzić, by zgłaszali lekarzowi wszelkie choroby przebiegające z gorączką.
EnglishPhysicians were allowed to change their patient's NRTI regimen upon entry into the study.
Odpowiedź na leczenie była najwyższa u pacjentów, u ktorych zmieniono schemat leczenia NRTI.
EnglishZiagen should be prescribed by physicians experienced in the management of HIV infection.
Ziagen powinien być przepisywany przez lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishOkay, number one is, we must teach physicians about the value of geographical information.
Pierwsze to takie, że musimy zapoznać naszych lekarzy z wartością informacji geograficznych.
EnglishAlways show the Patient Alert Card to any doctor involved in your treatment, including physicians
“ Kartę ostrzeżenia dla pacjenta ” należy zawsze pokazać każdemu lekarzowi
EnglishTreatment with Dynepo should be initiated by physicians experienced in the treatment of anaemia no
Leczenie produktem Dynepo może być podjęte przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu eg
EnglishTreatment with Dynepo should be initiated by physicians experienced in the treatment of anaemia ct
Leczenie produktem Dynepo może być podjęte przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu eg
EnglishMajority of the physicians now choose to let the patient go to hip replacement.
Większość lekarzy puszcza pacjenta na przeszczep biodra.
EnglishProtopy should be initiated by physicians with experience in the diagnosis and treatment of atopic ct
Leczenie maścią Protopy powinno być zapoczątkowane przez lekarzy z doświadczeniem w ne
EnglishOPTISON should only be administered by physicians experienced in the field of diagnostic ultrasound imaging.
OPTISON może być podawany tylko przez lekarza specjalistę w zakresie technik USG.
EnglishOptimark should only be administered by physicians experienced in clinical MRI practice.
Produkt Optimark powinien być podawany przez lekarzy doświadczonych w klinicznym obrazowaniu metodą MRI.
EnglishTherapy should be supervised by physicians with expertise in thyroid cancer.
Leczenie powinno być nadzorowane przez lekarzy posiadających fachową wiedzę w zakresie leczenia raka tarczycy.
EnglishVIRAMUNE should be administered by physicians who are experienced in the treatment of HIV infection.
VIRAMUNE powinien być stosowany przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishTherapy should be directed by physicians knowledgeable in the management of Gaucher disease.
Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu choroby Gauchera.
EnglishFuzeon should be prescribed by physicians who are experienced in the treatment of HIV infection.
Fuzeon powinien być przepisywany przez lekarzy, którzy mają doświadczenie w leczeniu zakażenia HIV.
EnglishRitonavir should be administered by physicians who are experienced in the treatment of HIV infection.
Rytonawir powinien być podawany przez lekarzy mających doświadczenie w leczeniu zakażenia HIV.
EnglishCRIXIVAN should be administered by physicians who are experienced in the treatment of HIV infection.
CRIXIVAN powinien być przepisywany przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu zakażenia HIV.