"physico chemical" translation into Polish

EN

"physico chemical" in Polish

See the example sentences for the use of "physico chemical" in context.

Similar translations for "physico chemical" in Polish

chemical adjective
Polish

Context sentences for "physico chemical" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis HBsAg expressed in yeast cells is purified by several physico-chemical steps.
Powstały w komórkach drożdży antygen powierzchniowy HBsAg poddawany jest oczyszczeniu metodami fizyko- chemicznymi.
EnglishPhysico-chemical stability of the reconstituted product has been shown for 24 hours at 2°C to 8°C.
Wykazano, że sporządzony roztwór zachowuje stabilność fizyczno- chemiczną przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.
EnglishPhysico-chemical properties:
EnglishDoxycycline is widely distributed throughout the organism due to its physico-chemical characteristics, provided that is highly lipid-soluble.
Doksycyklina jest z łatwością rozprowadzana po całym organizmie dzięki swym własnościom fizykochemicznym, ponieważ z łatwością rozpuszcza się w tłuszczach.

Other dictionary words

English
  • physico chemical

Even more translations in the Turkish-English dictionary by bab.la.