"physicochemical" translation into Polish

EN

"physicochemical" in Polish

EN physicochemical
volume_up
{adjective}

physicochemical

Context sentences for "physicochemical" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis HBsAg expressed in yeast cells is purified by several physico-chemical steps.
Powstały w komórkach drożdży antygen powierzchniowy HBsAg poddawany jest oczyszczeniu metodami fizyko- chemicznymi.
EnglishTESLASCAN has the following physicochemical properties:
TESLASCAN wykazuje następujące właściwości fizyko- chemiczne:
EnglishBased on the physicochemical properties of the compound, hemodialysis is unlikely to be of benefit.
Analiza właściwości fizykochemicznych związku wskazuje na małe prawdopodobieństwo przydatności hemodializy.
EnglishPhysico-chemical stability of the reconstituted product has been shown for 24 hours at 2°C to 8°C.
Wykazano, że sporządzony roztwór zachowuje stabilność fizyczno- chemiczną przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.
Englishmedicinal products must be administered separately to avoid physicochemical incompatibility between ceftriaxone and the aminoglycoside..
należy zawsze podawać oddzielnie w celu uniknięcia niezgodności fizykochemicznych między ceftriaksonem i aminoglikozydami.
EnglishPhysico-chemical properties:
Englishmedicinal products must be administered separately to avoid physicochemical incompatibility between ceftriaxone and the aminoglycoside..
Ponadto leki te należy zawsze podawać oddzielnie w celu uniknięcia niezgodności fizykochemicznych między ceftriaksonem i aminoglikozydami.
EnglishDoxycycline is widely distributed throughout the organism due to its physico-chemical characteristics, provided that is highly lipid-soluble.
Doksycyklina jest z łatwością rozprowadzana po całym organizmie dzięki swym własnościom fizykochemicznym, ponieważ z łatwością rozpuszcza się w tłuszczach.
EnglishPhysicochemical and biological aspects relevant to the uniform clinical performance of the product have been investigated and are controlled in a satisfactory way.
Aspekty fizykochemiczne i biologiczne istotne dla jednolitego działania klinicznego produktu zostały sprawdzone i znajdują się pod zadowalającą kontrolą.